VÝZVA AKO DAROVAŤ 2% Z DANE Z PRÍJMOV

Obraciame sa na Vás s prosbou pokiaľ Ste akýmkoľvek daňovníkom dane z príjmu za rok 2018 (fyzická osoba) poskytnúť pre činnosť Košického bridžového klubu 2% – ný podiel zo zaplatenej dane.

Pokiaľ viete ovplyvniť rozhodovanie právnickej osoby (firmy, kde pôsobíte, iných firiem s ktorými obchodujete – spolupracujete, spriatelených firiem,…) poprosíme Vás o prihovorenie sa u tých ktorý to vedia ovplyvniť  v prospech poskytnutia akejkoľvek čiastky z 1%  ného podielu zo zaplatenej dane pre Košický bridžový klub. V prípade splnenia podmienky darovania 0,5% zaplatenej dane na verejnoprospešný účel môže prostredníctvom daňového priznania poukázať 2% dane. Právnické osoby môžu poukázať 1% (2%) aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 eur. Pokiaľ máte svojich kolegov, rodinných príslušníkov, priateľov, známych,…prihovorte sa im, aby nám poskytli 1%(2%) z dane z príjmov.

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

 

FYZICKÁ OSOBA predkladá: (klikni na zelený odkaz pre stiahnutie)

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby – najneskorší termín 30.4.2019

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti  –  potvrdí zamestnávateľ – termín 15.2.2019

 

 

FYZICKÁ OSOBA (živnostník), ktorá podáva daňové priznanie predkladá:(klikni na zelený odkaz pre stiahnutie)
Daňové priznanie fyzických osôb TYP A) 

Daňové priznanie fyzických osôb TYP B) 

 

PRÁVNICKÁ OSOBA (klikni na zelený odkaz pre stiahnutie)

 podáva daňové priznanie právnických osôb

 

 

V časti: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby podľa § 50 zákona uvedie identifikačné údaje:

IČO: 35561092

Právna forma: občianské združenie

Obchodné meno: Košický bridžový klub

Sídlo: Jesenná 5, 04001 Košice – Staré mesto

Termín 31.3.2019

Vaše otázky posielajte na vojtechbelcak@iol.sk

 

Bez vašej pomoci je naša existencia ťažko zvládnuteľná a preto Vám patrí naša veľká vďaka!

Ing. Vojtech Belčák – predseda Košického bridžového klubu

WordPress theme: Kippis 1.15