Nová škála VP

Svetová bridžová federácia schválila novú škálu prevodu Imp na VP.

Znova sa bude používať škála do 20 VP, ale oproti doterajším zvyklotiam, keď VP boli vždy celé čísla, takže zápas vo VP vyjadrení mohol skončiť rovnako či končil rozdielom 5 alebo 9 Imp, po novom sa každý Imp vo VP hodnotení premietne do výsledkovej listiny. Takto každý jeden získaný alebo stratený Imp môže rozhodnúť o konečnom poradí.

Na podujatiach WBF sa bude používať iba táto škála, je tiež vypracovaná zjednodušená škála, ktorú možno používať na iných podujatiach.

Nevýhodou proti doterajšej škále je, že pre každý počet rozdaní má iných počet …

Read More

21.5.2013

1. Horňák-Menyhért 2. Ploščica-Števák 3. Boros-Vodička, 14 párov

Dokumentácia

Karty boli miešané ručne.

Budúci utorok sa vo Verejnej knižnici Jána Bocatia koná Literárny maratón. Keďže podujatie technicky zabezpečujem, nezúčastním sa klubového turnaja. Poprosím turnaj vyhodnotiť na počítači, ktorý je v klube a výsledky mi dodať.

Zároveň vás v mene knižnice pozývam po skončení turnaja do knižnice, môžete si ešte zahrať bridž a zúčastniť sa literárneho maratónu, čítaním z diel košického rodáka Sándora Máraiho.

Pozvánka na literárny maratón

Keď sa zohrá iné rozdanie, než sa malo

Po jednom z minulých klubových turnajov  som písal o prípade, keď hráči začali dražiť iné …

Read More

Nazvime veci pravými menami

Tibor Menyhért sa pustil do unifikácie slovenského bridžového názvoslovia. Isto záslužná činnosť. Samozrejme, pri takom objeme práce sa nejaká tá chybička votrie. To by nebolo také strašné, drobnosti sa dajú opraviť vždy, sú však aj veci zásadné.

Ale ak už niečo robíme, nuž urobme to poriadne! A pokiaľ ide o terminológiu, nuž tú si vytvárame sami pre seba a pokiaľ ju raz zavedieme ako záväznú, potom tu už zostane, či sa nám to páči, alebo nie. Nuž urobme to tak, aby nás naši potomkovia nevysmiali.…

Read More

Neverejný obsah

Nainštaloval som plugin, ktorý umožňuje publikovať na stránke neverejný obsah. Možno nadefinovať rôzne skupiny používateľov a stanoviť, ktoré články sú pre danú skupinu viditeľné a ktoré nie. Aby ste mohli neverejné články vidieť, musíte sa na stránke zaregistrovať a administrátor vás zaradí do príslušnej skupiny (skupín).…

Read More

Rozbor VC Košice 2013 TM

V komentári k Veľkej cene Košíc som jednoznačne deklaroval, že za problémy, ktoré vznikli v párovom turnaji v sobotu, nesiem prvoradú zodpovednosť ja. Tým by sme to celé mohli uzavrieť, ale nezískali by sme z toho žiadne ponaučenie do budúcnosti. Preto sa v tomto článku pokúsim popísať objektívne a subjektívne okolnosti, ktoré k celej záležitosti viedli, aby sme sa podobnému lapsusu vyhli.

Read More

14.5.2013

1. Lohay-Munka 2. Tešerová-Vagač 3. Gregová-Varga, 12 párov

Dokumentácia

Pár 10 má pridelenú procedurálnu pokutu vo výške 10% topu, lebo ako NS priniesli k stolíku inú sadu rozdaní než mali hrať a prvé rozdanie sa začalo dražiť, keď sa prišlo na to, že došlo k omylu. Pár 10 už predtým rozdanie hral, takže ich súperom som dal pokyn, aby rozdanie, keď u nich príde na radu, odohrali na tej istej linke. Licitácia toho istého rozdania však prebiehala inak, ako pôvodne, preto ich súperom bol pridelený výsledok 60% a im 40%.

 …

Read More

Terminologický bridžový slovník

Vzhľadom na to, že bridžistov je na Slovensku málo a sú ovplyvňovaní piatimi jazykmi, (češtinou, poľštinou, nemčinou, angličtinou a maďarčinou) či už z turnajovej praxe alebo  cudzojazyčnou literatúrou, je slovenská bridžová terminológia rozkolísaná. Ten istý pojem označujú rôzni slovenskí bridžisti rôzne a aj ten istý hráč raz použije jeden a inokedy iný termín. Mala by tu byť uvedená väčšina základných bridžových termínov a ich synoným spolu s ich vysvetlením. Popri slovenských termínoch sú uvedené aj ich anglické a poľské ekvivalenty. Bolo by vhodné doplniť ich o české, nemecké a maďarské výrazy. Ak vám tu nejaký termín chýba, dajte návrh na …

Read More