Nová škála VP

Svetová bridžová federácia schválila novú škálu prevodu Imp na VP.

Znova sa bude používať škála do 20 VP, ale oproti doterajším zvyklotiam, keď VP boli vždy celé čísla, takže zápas vo VP vyjadrení mohol skončiť rovnako či končil rozdielom 5 alebo 9 Imp, po novom sa každý Imp vo VP hodnotení premietne do výsledkovej listiny. Takto každý jeden získaný alebo stratený Imp môže rozhodnúť o konečnom poradí.

Na podujatiach WBF sa bude používať iba táto škála, je tiež vypracovaná zjednodušená škála, ktorú možno používať na iných podujatiach.

Nevýhodou proti doterajšej škále je, že pre každý počet rozdaní má iných počet riadkov a je ich výrazne viac. Doteraz to bolo vždy 15, teraz je to od 37 pre 6 rozdaní po 85 riadkov pre 32 rozdaní v zápase.

Výhodou je, že záleží na každom Impe a existuje vzorec, ako možno výsledok vo VP vypočítať.

Škála už bola použitá napríklad na Poháry národov v Bone, kde sa české družstvo umiestnilo na vynikajúcom 2. mieste.

Algoritmus výpočtu prevodu Imp na VP pre ľubovoľný počet rozdaní.

Generátor škál pre ľubovoľný počet rozdaní, postavený na vyššie uvedenom algoritme.

Podrobnejšie informácie môžete nájsť na týchto stránkach:

21.5.2013

1. Horňák-Menyhért 2. Ploščica-Števák 3. Boros-Vodička, 14 párov

Dokumentácia

Karty boli miešané ručne.

Budúci utorok sa vo Verejnej knižnici Jána Bocatia koná Literárny maratón. Keďže podujatie technicky zabezpečujem, nezúčastním sa klubového turnaja. Poprosím turnaj vyhodnotiť na počítači, ktorý je v klube a výsledky mi dodať.

Zároveň vás v mene knižnice pozývam po skončení turnaja do knižnice, môžete si ešte zahrať bridž a zúčastniť sa literárneho maratónu, čítaním z diel košického rodáka Sándora Máraiho.

Pozvánka na literárny maratón

Keď sa zohrá iné rozdanie, než sa malo

Po jednom z minulých klubových turnajov  som písal o prípade, keď hráči začali dražiť iné rozdanie než mali. Pri písaní terminologického slovníka heslo AVE som si uvedomil, že som asi páru ktorý sedel na EW nemal prideliť AVE- ale AVE. Zodpovednosť za zohratie správnych rozdaní má v prvom rade sever a keď používame BM, skôr než sever začne dražiť,mal by do BM vložiť číslo rozdania, ktoré idú hrať a BM by ho hneď upozornil, že čosi nie je v poriadku. EW má len sekundárnu zodpovednosť, AVE- by bolo namieste, ak by rozdania priniesli oni, potom by oba páry dostali prislúchajúcu pokutu. V danom prípade by sa na konečnom poradí nič nezmenilo, ale v budúcnosti budem postupovať vyššie uvedeným spôsobom.

Nazvime veci pravými menami

Tibor Menyhért sa pustil do unifikácie slovenského bridžového názvoslovia. Isto záslužná činnosť. Samozrejme, pri takom objeme práce sa nejaká tá chybička votrie. To by nebolo také strašné, drobnosti sa dajú opraviť vždy, sú však aj veci zásadné.

Ale ak už niečo robíme, nuž urobme to poriadne! A pokiaľ ide o terminológiu, nuž tú si vytvárame sami pre seba a pokiaľ ju raz zavedieme ako záväznú, potom tu už zostane, či sa nám to páči, alebo nie. Nuž urobme to tak, aby nás naši potomkovia nevysmiali. Continue reading

Neverejný obsah

Nainštaloval som plugin, ktorý umožňuje publikovať na stránke neverejný obsah. Možno nadefinovať rôzne skupiny používateľov a stanoviť, ktoré články sú pre danú skupinu viditeľné a ktoré nie. Aby ste mohli neverejné články vidieť, musíte sa na stránke zaregistrovať a administrátor vás zaradí do príslušnej skupiny (skupín). Continue reading

14.5.2013

1. Lohay-Munka 2. Tešerová-Vagač 3. Gregová-Varga, 12 párov

Dokumentácia

Pár 10 má pridelenú procedurálnu pokutu vo výške 10% topu, lebo ako NS priniesli k stolíku inú sadu rozdaní než mali hrať a prvé rozdanie sa začalo dražiť, keď sa prišlo na to, že došlo k omylu. Pár 10 už predtým rozdanie hral, takže ich súperom som dal pokyn, aby rozdanie, keď u nich príde na radu, odohrali na tej istej linke. Licitácia toho istého rozdania však prebiehala inak, ako pôvodne, preto ich súperom bol pridelený výsledok 60% a im 40%.

 

Terminologický bridžový slovník

Vzhľadom na to, že bridžistov je na Slovensku málo a sú ovplyvňovaní piatimi jazykmi, (češtinou, poľštinou, nemčinou, angličtinou a maďarčinou) či už z turnajovej praxe alebo  cudzojazyčnou literatúrou, je slovenská bridžová terminológia rozkolísaná. Ten istý pojem označujú rôzni slovenskí bridžisti rôzne a aj ten istý hráč raz použije jeden a inokedy iný termín. Mala by tu byť uvedená väčšina základných bridžových termínov a ich synoným spolu s ich vysvetlením. Popri slovenských termínoch sú uvedené aj ich anglické a poľské ekvivalenty. Bolo by vhodné doplniť ich o české, nemecké a maďarské výrazy. Ak vám tu nejaký termín chýba, dajte návrh na jeho doplnenie cez diskusiu. Väčšina tu uvedených bridžových výrazov sa v Krátkom slovníku slovenského jazyka nevyskytuje.

Continue reading

WordPress theme: Kippis 1.15