Licitačný systém

V bridži máme k dispozícii na dorozumievanie sa s partnerom iba nasledujúce symboly: stupeň záväzku 1 až 7, druh záväzku 4321NT a hlášky Pas, Kontra a Rekontra. Výmena informácii môže prebiehať iba pomocou nich, akékoľvek iné prostriedky na odovzdávanie  informácií sú prísne zakázané:

 • žmurkanie, intonácia, tempo dražby a obrany, škrabanie sa za ľavým či pravým uchom, komentovanie rozdania, …

Read More

Ročný rebríček hráčov KBK podľa prepočtu získaných MB k 30.10.2013

No
PID
Meno
Klub
Zlaté
MB
Strieb.
MB
Čierne MB
BBO
MB
Súčet
MB
VT
M-Ž
Kategória
1
300
Košice
60.71
2.83
0
0
372.75
majster
M
junior
2
317
Košice
39.56
5.27
36.62
0
289.79
majster
M
dorast
3
298
Košice
39.34
2.14
2.6
0
245.06
I. výk. trieda
M
junior
5
134
Košice
31.3
1.74
9.68
0
202.7
národný majster
M
open
6
77
Košice
31.3
1.74
9.68
0
202.7
národný majster
Ž
open
7
145
Košice
29.82
0
0
0
178.92
národný majster
M
senior

Read More

Miniskupinovka

Úroveň hry v klube odchodom, či sporadickým hraním viacerých silných hráčov výrazne upadla. Silnejšie páry  možno spočítať na prstoch jednej ruky, ak sa  zídu 4 a hrá sa po dve rozdania, tak medzi sebou odohrajú iba 6 rozdaní a zvyšok hrajú proti mierne pokročilým, proti začiatočníkom, či proti nezohraným dvojiciam. V konečnom dôsledku sa deformuje hra  silnejších párov, lebo im obvykle bezstrestne prechádzajú voluntaristické akcie a konečné poradie v turnaji často nezávisí od toho, ako kto hrá, ale aké nezmysly sa hrali na ostatných stoloch. K tomu sa pridružuje to, že sa často schádzame na 5.5 či 6 stoloch, takže …

Read More

1. liga jeseň

1. Légia Košice             298 VP +530 Imp
2. KBK Košice              257 VP +235 Imp
3. Cassovia Košice         224 VP +75 Imp
4. Inter Bratislava         198 VP -58 Imp
5. RIP Košice               187 VP -93 Imp
6. Légia Michalovce        182 VP -139 Imp
7. Klasik                   166 VP -230 Imp
8. Napchávači Petržalka   144 VP -326 Imp

Od piatku do nedele sa v Košiciach na Jedlíkovej 7 hralo jesenné kolo 1. ligy. Po jarnom kole bolo poradie 1. Légia Košice 163 VP 2. KBK Košice 122 VP 3. RIP Košice 102,5 VP 4. Cassovia Košice 98 VP 5. Klasik 89 VP 6. …

Read More

Bodovanie záväzkov

Zhrnutie predchádzajúcej lekcie:

 1. Najprv ukazujeme dlhšiu farbu potom kratšiu
 2. Ak máme rovnako dlhé farby, štvorlisty dražíme zdola, ak nemusíme ísť  na vyšší stupeň, päťlisty a šesťlisty dražíme zhora
 3. Nevynútené opakovanie farby ukazuje o jednu kartu viac, než sme sľúbili
 4. Snažíme sa nájsť aspoň osemlistú zhodu (fit) vo farbe
 5. Hodnotenie sily listu: A-4, K-3, Q-2, J-1 figúrový bod, v každej farbe 10 FB, spolu 40
 6. Otvárame s nadpriemerným listom (priemerný list má 10 FB), obvykle od 12 figúrových bodov

Skutočné bodovanie záväzkov

Ak by sa záväzky bodovali tak jednoducho, ako som uvádzal doteraz, po krátkom čase by bridž prestal byť zaujímavý. …

Read More

Faktografia o vzniku, príprave a priebehu ESFG a MMS Košice 2013

Autor: Vojtech Belčák, pôvodne zverejnené na stránke SBZ

Úvod

Myšlienku organizovať ESFG 2013 ako pridruženú časť EHMK Košice 2013, mi vnukol v polovici r. 2009 Tibor Menyhért. Prečo si nezobrať príklad z Litvy, ktorá bola v tom roku v podobnej situácii? Teda ako to všetko prebiehalo.

Príprava

R. 2009 – 2.7. som sa obrátil mailom na P-SBZ s myšlienkou z úvodu. O 2 dni prišla kladná odpoveď. Prezident SBZ Peter Belčák, oznámil záujem SR na exekutívu EBL, odkiaľ sme sme dostali podporné stanovisko. Začali sme s prípravou. Do Vilniusu, na v poradí druhé ESFG, sme pripravili prezentačné CD a súbor …

Read More

Hodnotenie sily listu

Používali sme termíny pekný list alebo silný list, pričom som vyhodnotenie, či je list silný alebo slabý ponechal na vašej intuícii a voľnej úvahe. Teraz zavedieme akési meradlo toho, nakoľko je list silný.

Čo je zdrojom zdvihov?

Karty sú hierarchicky usporiadané, hodnota esa je väčšia, než hodnota kráľa, kráľa väčšia než dámy, atď.

 • Eso takmer vždy získa zdvih, okrem prípadu, že nám ho súper zabije tromfom.
 • Kráľ získa zdvih: ak je istený esom, či už vo vlastnom liste, alebo v liste partnera alebo, ak je za esom súpera, takže v BT záväzku získa zdvih aspoň v ¾ rozdaní.
 • Dáma získa

Read More

Intuitívna licitácia

Keďže som nepovedal ako máte licitovať, licitovali ste intuitívne, asi nasledujúcim spôsobom:

 • ak ste mali slabú kartu bez figúr, alebo s nízkymi figúrami QJ neotvorili ste
 • ak ste sa rozhodli otvoriť, ponúkli ste svoju najdlhšiu farbu
 • ak ste mali dve rovnako dlhé farby, ponúkli ste tú, ktorá bola silnejšia, čiže ak ste mali napríklad dva 4 listy v pikách AQJx a v srdciach Qxxx, ponúkli ste piky (x predstavuje karty menšie ako 10)

Partner otvárajúceho pravdepodobne licitoval takto

 • Ak mal aspoň 3 listú podporu vo farbe otvorenia, dal Pas, keďže vedel, že jeho linka má viac tromfov než

Read More

Turnaje NBC

Na BBO znova pokračujú turnaje NBC. Mávajú 8 rozdaní, z nich sú 4 rozdania dopredu pripravené Ivanom Tatranským a 4 sú náhodne generované. Do troch dní po turnaji Ivan účastníkom turnaja pošle rozbor rozdaní z hľadiska dražby a zohrávky.

Kto sa chce zdokonalovať v bridži, tieto turnaje mu môžu pomôcť, a ak sa niekto pokladá za skúseného hráča, môže sa pokúsiť svoje skúsenosti odovzdať našim mladým bridžistom.

Turnaje sa konajú každý štvrtok o 19:00, turnaje riadi Adam Kubica.…

Read More

Simple bridž

Simple bridž

Bridž je kartová hra, vznikla v Anglicku, vyvinula sa z ruskej hry birič. Názov vznikol skomolením na anglické bridge – most. Bridž hrajú 4 hráči, hráči sediaci oproti sebe sú partneri. Hráči sa označujú ako NS a EW – z anglických sever, juh, východ, západ. Bridž možno hrať ako bežnú spoločenskú hru, keď je k dispozícii menej ako 8 hráčov alebo ako športovú disciplínu, keď je aspoň 8 hráčov a výsledky možno porovnať: s tými istými kartami sa hrá pri viacerých stoloch a potom veľmi nezáleží na šťastí, na tom aké karty hráč dostal, ale záleží najmä

Read More

Medzinárodné majstrovstvá Slovenska, 2013

Páry

1. Pietraszek-Znamirovsky 2. Lauer-Spálovský 3. Macura-Kopecký, 59 párov

Družstvá

1. Zawada, Poľsko 2. Syl Košice, Maďarsko-Česká republika-Slovensko 3. Visoft, Maďarsko

Najlepší slovenský pár: Branislav Šikra-Michal Šikra

Najlepší ženský pár: Katka Horňáková-Jana Zlámalová

Najlepší zmiešaný pár: Bahníková-Kurka

Najlepší seniorský pár: Poľsko

Najlepší juniorský pár: Jakabšic-Kvoček

Výsledky družsvá

Výsledky páry

Fotografie

Read More