Absolventský turnaj 2014

V stredu 29.1. sa konal Absolventský turnaj nových košických adeptov bridžu. Zúčastnili sa ho traja absolventi a sedem klubových matadorov, škoda že neprišiel ešte aspoň jeden pár – nebolo by sa pauzovalo a výsledky by mali vyššiu vypovedaciu silu. Jedna z kurzistiek nemohla prísť, lebo je po úraze a druhý bol v zahraničí, dúfajme, že sa aj oni budú v klube vyskytovať.

Skúsení bridžisti potvrdili úlohu favoritov a obsadili prvé tri miesta.

Výsledky

Rozdania

Poprosím členov klubu, aby mali s novými abolventami trpezlivosť, spočiatku budú hrať pomalšie a určite budú aj robiť nejaké chyby. Ja budem piatky hrávať s nimi, …

Read More

TIMPY

Istým nedorozumením pri diskusii o Impoch a Topoch je to, že topy môžu nadobúdať iba nezáporné hodnoty, Impy môžu ísť aj do mínusu. Vymyslel som preto modifikované topy, TIMPY.

[latex]

$TIMP=MP-\displaystyle\frac{TOP}{2}\right)$

[/latex]

Keď máme 6 stolov, top je 10 a priemer je 5, teda za top pár získa 5 TIMPOV a za nulu -5 Timpov.

Napríklad za Janom diskutované rozdanie číslo tri by sa hodnotenie zmenilo takto:

==============================================================
 BOARD 3 Datm NS -680               
 NS EW Contract Dec Lead  NS+ NS- IMP IMP NS EW TIMP TIMP
 ============================================================= 
 1  2 3NT+3   W  S7    -690  0  0  5 5  0  0
 3  

Read More

Motto

Ján Pankovič

UPOZORNENIE!

Nasledujúci článok vyjadruje iba moje osobné názory, nie je oficiálnym stanoviskom ani komisie, ktorej som členom, ani nebol konzultovaný so žiadnym členom vedenia klubu. Ak by sa niekto cítil urazený, dopredu sa ospravedlňujem, nebolo to úmyselné, možno mi len v zápale polemiky ušlo pero (vlastne textový editor).

Pokračovanie článku

Read More

Iný druh turnaja hodnotený na IMP

Iný druh turnaja hodnotený na IMP

alebo Sitting Bull kontra Johnie Walker

(Ján Pankovič)

Ak už je potrebný turnaj hodnotený na IMP, dovolím si prispieť jedným návrhom, ktorý ponechávam na zváženie váženým členom komisie pre váženie.

 Pretože IMP hodnotenie bolo špeciálne navrhnuté pre súťaže družstiev, nevidím dôvod, prečo družstvá nehrať. Síce býva zvykom hrať súťaže štvorčlenných družstiev pri dvoch stoloch naraz, ale okrem zvyku nikde nie je povedané, že družstvo nemôže byť tvorené aj viacerými hráčmi /pármi/ naraz. Napríklad, pokiaľ by družstvo tvorilo osem hráčov, (teda 4 páry), pričom by sa hralo súčasne na štyroch stoloch, či dokonca dvanásť

Read More

„Filozofické“ otázky

Pred začiatkom turnaja 7.1.2014 som chcel uzavrieť návrh zmien pravidiel klubového rebríčka. Diskusia sa však od otázky akým spôsobom rebríček vyhodnocovať odklonila do filozofických otázok, či má klubový rebríček zmysel alebo nie, či má alebo nemá zmysel hrať popri topskórových turnajoch v klube aj impové turnaje. Alica preto navrhla, aby sme uzavretie ankety posunuli o týždeň.

Má klubový rebríček zmysel a aký?

Klubový rebríček by mal mať dve základné funkcie:

 • motivovať hráčov čo najčastejšie chodiť do klubu
 • čo najvernejšie odrážať výkonnostnú úroveň jednotlivých hráčov

Asi každému súdnemu človeku je zrejmé, že hráči Boros, Vodička, Ploščica, Števák, Lohay, … patria medzi …

Read More

Organizácia dvojkolových turnajov pri malom počte párov

Ak je počet párov menší než 15 a pritom turnaj chceme hrať dvojkolovo, s organizáciu turnaja nie je žiaden problém, zahrá sa dva krát plný Howell a s takým počtom rozdaní v sade, ako to umožňujú časové obmedzenia.

Keď je párov 15 alebo 16, tak síce tiež možno hrať dvakrát plný Howell, ale predstavuje to odohrať 2×30 rozdaní, či 2×28 rozdaní, ale časovo pri nepárnom počte párov je to rovnako náročné. V Michalovskom novoročnom turnaji som zvolil pre prvé kolo systém rover Mitchell a pre druhé dve sekcie Howell. Až na jeden pár, všetky páry odohrali 52 rozdaní a jeden …

Read More

Novoročný turnaj Michalovce 2014

1. Choma-Zlacký

2. Boros-Vodička

3. Lohay-Munka

15 párov

Dokumentácia

Rozdania: 1. kolo 2. kolo

V nedeľu sa v Michalovciach uskutočnil tradičný Novoročný turnaj. Samotný priebeh turnaja bol relatívne hladký a ako rozhodca, okrem mazania zle zadaných výsledkov do BM, som nemusel riešiť žiadne sporné momenty. Turnaj však bol poznačený technickými problémami s tlačiarňami. Nedoniesol som našu klubovú tlačiareň a domáci postupne doniesli tri tlačiarne. Na dve sa však na internete nedal nájsť ovládač pre Windows 7 a na tretiu som síce ovládače našiel, ale už to bolo asi zakliate  a tak sa mi ani túto tlačiareň nepodarilo rozchodiť.

V prvom …

Read More