2. liga 2018 – východná konferencia

 1. Slovenská bridžová liga 2018 – Východná konferencia jesenná časť

 

1.) Družstvá a ich poradové čísla(platia z jarnej časti):

 • Poradové číslo 1 Zemplín Michalovce
 • Poradové číslo 2 Ekipa Košice
 • Poradové číslo 3 Sunshine Košice
 • Poradové číslo 4 Šance Košice
 • Poradové číslo 5 Gonzo Poľsko

 

2.) Ligové sústredenia, miesto a termíny:

 • Termín jarnej časti je  17-18.11.2018 v Košiciach
 • Miesto: UPJŠ Jesenná 5, 04001 Košice.

 

3.) Program sústredenia:

Sobota 17.11.2018

 • Porada kapitánov o 9:45
 • 1.kolo 10:00 – 13:00 pauzuje 5
 • Obedňajšia prestávka do 14:30
 • 2.kolo 14:30 – 17:30 pauzuje 4
 • 3.kolo 18:00 – 21:00 pauzuje 2
 •  

Nedeľa 18.11.2018

 • 4.kolo 09:00 – 12:00 pauzuje 3
 • 5.kolo 12:30 – 15:30 pauzuje 1

Nasadenie družstiev v jednotlivých kolách určí vedúci sústredenia podľa umiestnenia družstiev v jarnej časti, pri rešpektovaní termínu pauzovania družstva č.5 v prvom kole a družstva č.1 v piatom kole.

 

Zmeny v časovom rozpise sú možné, ale iba so súhlasom všetkých kapitánov

 

4.) Doplňujúce informácie:

 • Hrá sa na 20 rozdaní,
 • vedúcim sústredenia a rozhodcom je Tibor Menyhért
 • Jury tvoria kapitáni jednotlivých družstiev, prípadne sa dohodne iné zloženie pred začiatkom 1. kola na porade kapitánov.
 • V prípade potreby akýchkoľvek informácii sa obráťte na Vojtecha Belčáka 0908 700423, alebo vojtechbelcak@iol.sk
 • V ostatnom platí Propozícia Slovenskej bridžovej ligy 2018
 • Ubytovanie pre družstvo Gonzo je zabezpečené na adrese: Študentský domov, Jedlíkova 9. Košice

 

Košice 3.10. 2018

 

Vojtech Belčák v zastúpení koordinátora SBL 2018

 

Maďarská simultánka 20. 11. 2018

Príležitosti na bežné porovnávanie našej hernej výkonnosti v širšom meradle nemáme „na rozdávanie“. Simultánne turnaje aspoň čiastočne pomáhajú riešiť už spomínaný „deficit“. Košická odnož maďarskej simultánky(26 rozdaní), ktorej už roky sme pravidelným účastníkom a usporiadateľom sa uskutoční v utorok 20.11.2018 o 17:00  v klubových priestoroch UPJŠ na Jesennej 5. Pozývame všetkých mimo košických vyznávačov súťažného a rekreačného bridžu, zvážte, či to za námahu cestovať za bridžom stojí, každopádne je to malé oživenie v nie práve čulom slovenskom bridži , príležitosť na porovnávanie, spoločenský kontakt,…Osobitne pozývame všetkých košických bridžistov, turnaj bude oživením aj našich klubových aktivít.

 Tešíme sa na vás

 KBK – Vojto Belčák

 

Hrá sa na približne 26 rozdaní (24), porovnávanie s cca 15+ klubmi, teda cca 300 pármi. Odvádzané sú čierne majstrovské body – Tomáš

I. SBL 2018

19.-21. 10. sa cez víkend odohrala jesenná časť 1. ligy, v ktorej hrali aj naše 2 družstvá

KBK Košice – M. Ploščica, D. Števák, V. Munka, K. Lohay, O. Wlad a T. Menyhért, pričom dosiahli 5. miesto (8 družstiev)

Cassovia Košice – M. Horňák, K. Horňáková, V. Nováková, A. Šimonová a V. Vancák, pričom dosiahli 7. miesto

Priebeh bol vcelku pokojný a príjemný, no zaujímavosťou bol výrazný nedostatok hráčov – okrem 2 družstiev sa menili nasadenia a pribúdali viacerí hráči (Jokers, Napchávači, Cassovia, KBK Ke, Légia Mi a iné).

Prezentácia súťaže je dostupná tu (D. Šlachta)

Fotky zo súťaže – ďakujem Janke Teššerovej

Tradičný klubový rebríček

Tradičný klubový rebríček sa začal používať ešte dávno pred existenciou webovej stránky KBK. Jeho hlavným princípom je odmeňovať hráča ako za účasť, tak aj za herný výsledok. Rebríček sa vedie mesačne, kvartálne, polročne, ročne a celkovo. Jeho výsledky (od roku 2011) je možné pozrieť na príslušnej web adrese (klik z článku na hlavnej stránke)

 


Princíp hodnotenia turnaja:

 

Každý pár získa počet bodov rovný 2 zložkám – bodom za umiestnenie  a bodom za výsledok.

Za umiestnenie v súťaži získa každý hráč počet bodov, ktorý sa rovná obrátenému poradiu, t.j. podľa vzorca b=n+1-u, pričom b je počet bodov, n je počet účastníkov a u je umiestnenie.

Za výsledok získava hráč v

Topovom turnaji: hráč získava počet bodov, ktoré sa rovnajú jeho %-tuálnemu výsledku medzi 40% a 65%. 38% = 0 bodov, 45% = 5 bodov, 73% = 25 bodov. Viac ako 25 alebo menej ako 0 nie je možné získať

Impovom turnaj: hráč získava počet bodov, ktoré sa rovnajú VP pre jeho zisk IMPov. VP tabuľka sa používa podľa počtu rozdaní, prednostne však pre 24.

Iné turnaje: ako napríklad zápas družstiev na 2 stoly, individuál a iné nie sú týmto rebríčkom hodnotené (z dôvodu ich externého hodnotenia).

 

Presnosť výsledkov sa odvíja od dostupných výsledkov turnaja, spravidla však na 2 desatinné miesta.

Výsledky sú automaticky generované informačným systémom, spravidla ku koncu mesiaca. Priebežné generovanie výsledkov nie je vylúčené.

WordPress theme: Kippis 1.15