Otvorenie 1BT

Po otvorení 1BT pozná odpovedajúci pomerne presne list otvárajúceho. Má silu 15-17 FB a pravidelnú rozlohu 4333, 4432 alebo semipravidelnú 5332 pričom päťlist môže byť len lacný. Keďže sa zo skúsenosti vie, že obvykle je lepšie, ak silný list zohrávajúcej linky nie je na stole, lebo inak má obrana veľmi uľahčenú prácu, licitácia po otvorení 1BT …

Otvorenie 1BTRead More

Licitačný systém

V bridži máme k dispozícii na dorozumievanie sa s partnerom iba nasledujúce symboly: stupeň záväzku 1 až 7, druh záväzku NT a hlášky Pas, Kontra a Rekontra. Výmena informácii môže prebiehať iba pomocou nich, akékoľvek iné prostriedky na odovzdávanie  informácií sú prísne zakázané: žmurkanie, intonácia, tempo dražby a obrany, škrabanie sa za ľavým či pravým uchom, komentovanie …

Licitačný systémRead More

Bodovanie záväzkov

Zhrnutie predchádzajúcej lekcie: Najprv ukazujeme dlhšiu farbu potom kratšiu Ak máme rovnako dlhé farby, štvorlisty dražíme zdola, ak nemusíme ísť  na vyšší stupeň, päťlisty a šesťlisty dražíme zhora Nevynútené opakovanie farby ukazuje o jednu kartu viac, než sme sľúbili Snažíme sa nájsť aspoň osemlistú zhodu (fit) vo farbe Hodnotenie sily listu: A-4, K-3, Q-2, J-1 figúrový …

Bodovanie záväzkovRead More

Hodnotenie sily listu

Používali sme termíny pekný list alebo silný list, pričom som vyhodnotenie, či je list silný alebo slabý ponechal na vašej intuícii a voľnej úvahe. Teraz zavedieme akési meradlo toho, nakoľko je list silný. Čo je zdrojom zdvihov? Karty sú hierarchicky usporiadané, hodnota esa je väčšia, než hodnota kráľa, kráľa väčšia než dámy, atď. Eso takmer vždy …

Hodnotenie sily listuRead More

Intuitívna licitácia

Keďže som nepovedal ako máte licitovať, licitovali ste intuitívne, asi nasledujúcim spôsobom: ak ste mali slabú kartu bez figúr, alebo s nízkymi figúrami QJ neotvorili ste ak ste sa rozhodli otvoriť, ponúkli ste svoju najdlhšiu farbu ak ste mali dve rovnako dlhé farby, ponúkli ste tú, ktorá bola silnejšia, čiže ak ste mali napríklad dva …

Intuitívna licitáciaRead More

Simple bridž

Simple bridž Bridž je kartová hra, vznikla v Anglicku, vyvinula sa z ruskej hry birič. Názov vznikol skomolením na anglické bridge – most. Bridž hrajú 4 hráči, hráči sediaci oproti sebe sú partneri. Hráči sa označujú ako NS a EW – z anglických sever, juh, východ, západ. Bridž možno hrať ako bežnú spoločenskú hru, keď …

Simple bridžRead More

Aká je pravdepodobnosť, že zlý štart povedie k porážke záväzku?

V komentári k článku Logické odvodzovanie, ako v Sudoku som napísal intuitívny odhad pravdepodobnosti, toho, že štart malým károm bude dobrý. Sever má nasledujúci list a štartuje malým károm, pričom dražba išla W 2NT – E 3 – W 3 – E 3NT. Doporučoval som štart 10 pikovou: Intuitívne som vyčíslil pravdepodobnosť toho, že káro …

Aká je pravdepodobnosť, že zlý štart povedie k porážke záväzku?Read More

Bridžové zásady

Nasledujúce bridžové zásady sa obvykle oplatí dodržiavať. Čas od času ich treba porušiť, ale musíte na to mať racionálny dôvod. Ak takýto dôvod neviete nájsť, tak radšej zásadu dodržte. Už aj mechanickým použitím týchto zásad budete štatisticky dosahovať lepšie výsledky než ich porušovaním, zároveň tak nebudete rozmýšľať nad triviálnosťami a ušetríte si čas a energiu …

Bridžové zásadyRead More