Otvorenie 1BT

Po otvorení 1BT pozná odpovedajúci pomerne presne list otvárajúceho. Má silu 15-17 FB a pravidelnú rozlohu 4333, 4432 alebo semipravidelnú 5332 pričom päťlist môže byť len lacný. Keďže sa zo skúsenosti vie, že obvykle je lepšie, ak silný list zohrávajúcej linky nie je na stole, lebo inak má obrana veľmi uľahčenú prácu, licitácia po otvorení 1BT […]

Read More

Trenažér a otvorenie 2 trefy

S trenažérom som odlicitoval okolo 2000 rozdaní, v ktorých niektorý z hráčov otvoril 2, vždy keď sa mi dražba trenažéra nepozdávala, klikol som na tlačítko reklamácia a po odlicitovaní 50 rozdaní som sa k reklamáciám vrátil, niekedy som dodatočne vlastné reklamácie vyhodnotil ako neoprávnené, ale väčšinou som v trenažéri doplnil podmienky pre konkrétny licitačný sled. […]

Read More

Licitačný systém

V bridži máme k dispozícii na dorozumievanie sa s partnerom iba nasledujúce symboly: stupeň záväzku 1 až 7, druh záväzku NT a hlášky Pas, Kontra a Rekontra. Výmena informácii môže prebiehať iba pomocou nich, akékoľvek iné prostriedky na odovzdávanie  informácií sú prísne zakázané: žmurkanie, intonácia, tempo dražby a obrany, škrabanie sa za ľavým či pravým uchom, komentovanie […]

Read More

Bodovanie záväzkov

Zhrnutie predchádzajúcej lekcie: Najprv ukazujeme dlhšiu farbu potom kratšiu Ak máme rovnako dlhé farby, štvorlisty dražíme zdola, ak nemusíme ísť  na vyšší stupeň, päťlisty a šesťlisty dražíme zhora Nevynútené opakovanie farby ukazuje o jednu kartu viac, než sme sľúbili Snažíme sa nájsť aspoň osemlistú zhodu (fit) vo farbe Hodnotenie sily listu: A-4, K-3, Q-2, J-1 figúrový […]

Read More

Hodnotenie sily listu

Používali sme termíny pekný list alebo silný list, pričom som vyhodnotenie, či je list silný alebo slabý ponechal na vašej intuícii a voľnej úvahe. Teraz zavedieme akési meradlo toho, nakoľko je list silný. Čo je zdrojom zdvihov? Karty sú hierarchicky usporiadané, hodnota esa je väčšia, než hodnota kráľa, kráľa väčšia než dámy, atď. Eso takmer vždy […]

Read More

Intuitívna licitácia

Keďže som nepovedal ako máte licitovať, licitovali ste intuitívne, asi nasledujúcim spôsobom: ak ste mali slabú kartu bez figúr, alebo s nízkymi figúrami QJ neotvorili ste ak ste sa rozhodli otvoriť, ponúkli ste svoju najdlhšiu farbu ak ste mali dve rovnako dlhé farby, ponúkli ste tú, ktorá bola silnejšia, čiže ak ste mali napríklad dva […]

Read More

Simple bridž

Simple bridž Bridž je kartová hra, vznikla v Anglicku, vyvinula sa z ruskej hry birič. Názov vznikol skomolením na anglické bridge – most. Bridž hrajú 4 hráči, hráči sediaci oproti sebe sú partneri. Hráči sa označujú ako NS a EW – z anglických sever, juh, východ, západ. Bridž možno hrať ako bežnú spoločenskú hru, keď […]

Read More

Logické odvodzovanie, ako v Sudoku

Som známy tým, že zvyknem „zakazovať“ partnerom myslieť. Prirodzene, že to nemyslím doslova, ale takmer vždy, keď sa nejaký môj partner zamyslí, katastrofa je na obzore. Vo väčšine prípadov stačí mechanicky uplatňovať bridžové zásady a hra plynie sama a napodiv správnym smerom. Prirodzene, že sa počas hry vyskytnú situácie, kedy sa skutočne treba zamyslieť a […]

Read More

Bridžové zásady

Nasledujúce bridžové zásady sa obvykle oplatí dodržiavať. Čas od času ich treba porušiť, ale musíte na to mať racionálny dôvod. Ak takýto dôvod neviete nájsť, tak radšej zásadu dodržte. Už aj mechanickým použitím týchto zásad budete štatisticky dosahovať lepšie výsledky než ich porušovaním, zároveň tak nebudete rozmýšľať nad triviálnosťami a ušetríte si čas a energiu […]

Read More