Práca na stránke

V nasledujúcich týždňoch (cca 2) budú na stránke viaceré funkcie nedostupné, služby vyradené z prevádzky, môže dôjsť k plánovaným odstávkam a v istých oblastiach sa môžu vyskytovať neaktuálne informácie (nie pozvánky a pod.).

na správne fungovanie stránky je potrebné mať moderný prehliadač (Chrome, Opera, Firefox) so zapnutým javascriptom!

Ide o prechod na nový klubový informačný systém – na ktorom sa už robí od začiatku leta – a ktorý je už (konečne) dlhodobo udržatelný a stabilný. Po jeho úplnom spustení budú opäť prístupné všetky funkcie a mnoho nového – na jednom mieste.


Backendový systém klubu KBKTM (najväčší kus práce): hotovo
Zobrazovanie výsledkov posledného turnaja (lasTR): hotovo

Klubový tradičný rebríček: generovaný, zatiaľ nedostupný
Klubový výkonnostný rebríček: zatiaľ nedostupný
Klubový analytický rebríček: zatiaľ nedostupný
MB rebríček: generovaný, zatiaľ nedostupný

Karta hráča: pripravená, zatiaľ nedostupná

Klubový registračný systém: zatiaľ nedostupný
Klubový notifikačný systém: zatiaľ nedostupný

Zmena stránky – dizajn (kompletne): zatiaľ nedostupné

Ešte pár vynovení 🙂 : zatiaľ nedostupné

 

WordPress theme: Kippis 1.15