VCK – GP Košice 2022 – Program / VCK – GP Košice 2022 – Schedule

Piatok: 13. 5. 2022
prezentácia – od 13:30 do 14:30
súťaž družstiev 1-5. kolo 15:00

 1. kolo 15:00
 2. kolo 16:15
 3. kolo 17:30
  večera 18:45
 4. kolo 20:15
 5. kolo 21:30

Sobota: 14. 5. 2022
súťaž družstiev 5-9. kolo 10:00

 1. kolo 10:00
 2. kolo 11:15
 3. kolo 12:30
 4. kolo 13:45
  obed 15:00
  prezentácia párov – koniec 16:30
  súťaž párov I. kolo 17:00
  večera 21:00

Nedeľa: 15. 5. 2022
súťaž párov II. kolo 10:00
záverečné vyhlásenie výsledkov 14:15


Friday: 13. 5. 2022
Presentation Teams – 1:30pm – 2:30 p.m.
Swiss Teams (rounds 1 to 5 – 8 boards) 3:00 p.m.
1st round 3:00 p.m.
2nd round 4:15 p.m.
3rd round 5:30 p.m.
Dinner 6:45 p.m.
4th round 8:15 p.m.
5th round 9:30 p.m.

Saturday: 14. 5. 2022
Swiss Teams (rounds 6 to 9 – 8 boards) 10:00 a.m.
6th round 10:00 a.m.
7th round 11:15 a.m.
8th round 0:30 p.m.
9th round 1:45 p.m.
Lunch Break 3:00 p.m.

Presentation Pairs up to 4:30 p.m.
Pairs, 1st round 5:00 p.m.
Dinner 9:00 p.m.

Sunday: 15. 5. 2022
Pairs, 2nd round 10:00 a.m.

Prize Giving Ceremony 2:15 p.m.

Written by