Výročná členská schôdza KBK

by Tomáš Pavlík | 28/01/18 18:05

Výročná schôdza sa z organizačných dôvodov odkladá. Termín bude čo najskôr zverejnený na stránke.

V utorok – o – sa uskutoční v klubovni výročná členská schôdza KBK s nasledovným programom:

 

  1. Vyhodnotenie činnosti klubu za rok 2017

  2. Hospodárenie KBK v roku 2017

  3. Voľba výboru a predsedu KBK na roky 2018 – 2019

  4. Plán činnosti KBK na rok 2018

  5. Plánované príjmy a výdaje v roku 2018

  6. Účasť družstiev KBK v I. a II. lige v ročníku 2018

  7. Kalendár súťažných podujatí na rok 2018

  8. Príprava na VCK 2018

  9. Rôzne

  10. Diskusia

Vzhľadom na stanovami určenú povinnosť voľby riadiacich orgánov klubu, na aktuálne problémy klubu, ktoré čakajú na riešenie ako aj na viaceré námety smerujúce ku skvalitneniu jeho činnosti je účasť členov klubu nutná. Vytvoríme dostatočný časový priestor na  diskusiu. Po schôdzi bude normálný hrací deň.

Za výbor KBK Vojtech Belčák

V Košiciach –

Source URL: http://new.bridgekosice.sk/vyrocna-clenska-schodza-kbk/