VÝZVA AKO DAROVAŤ  2% Z DANE Z PRÍJMOV

Obraciame sa na Vás s prosbou pokiaľ Ste akýmkoľvek daňovníkom dane z príjmu za rok 2017 poskytnúť pre činnosť Košického bridžového klubu 2% – ný podiel zo zaplatenej dane.

Pokiaľ viete ovplyvniť rozhodovanie Právnickej osoby (firmy, kde pôsobíte, iných firiem s ktorými obchodujete – spolupracujete, spriatelených firiem,…) poprosíme Vás o prihovorenie sa u tých ktorý to vedia ovplyvniť  v prospech poskytnutia akejkoľvek čiastky z 2% – ného podielu zo zaplatenej dane pre Košický bridžový klub (Právnické osoby na rozdiel od Fyzických osôb môžu poskytnúť financie pre viac oprávnených prijímateľov).

Pokiaľ máte svojich kolegov, rodinných príslušníkov, priateľov, známych, …prihovorte sa im, aby nám poskytli 2% z dane z príjmov.

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

 (klikni pre otvorenie tlačiva)

 

ZAMESTNANEC predkladá:

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (príloha č.1) – najneskorší termín 30.4.2018

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (príloha č. 2) – potvrdí zamestnávateľ – termín 15.2.2018

FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie predkladá:

Daňové priznanie fyzických osôb TYP A) 

Daňové priznanie fyzických osôb TYP B) 

 

V časti: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona uvedie nasledovné identifikačné údaje

IČO: 35561092

Právna forma: občianské združenie

Obchodné meno: Košický bridžový klub

Sídlo: Jesenná 5, 04001 Košice – Staré mesto

Termín 31.3.2018

 

PRÁVNICKÁ OSOBA – ktorá podáva daňové priznanie právnických osôb
V časti: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby podľa § 50 zákona uvedie identifikačné údaje

IČO: 35561092

Právna forma: občianské združenie

Obchodné meno: Košický bridžový klub

Sídlo: Jesenná 5, 04001 Košice – Staré mesto

Termín 31.3.2018

 


Vaše otázky posielajte na vojtechbelcak@iol.sk

Ing. Vojtech Belčák – predseda Košického bridžového klubu

 

 

 

Prílohy pre zamestnanca:  (v  článku)

Príloha č.1 Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Príloha č.2  Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

 

 

avatar
WordPress theme: Kippis 1.15