(konvencia sa skrátene nazýva Multi, tiež sa môžete stretnúť s názvom Multikáro)

Poznámka: * označuje umelé hlášky

Otvorenie 2 Multi v pôvodnej verzii združovalo niekoľko typov odlišných listov:

a)      slabý šesťlist 6 – 11 FB v drahej farbe (s čím SAYC otvára 2 alebo 2)

b)      silný pravidelný list 21 – 23 FB (v SAYC otvorenie 2 BT)

c)      silný 17+ jednofarebný list s dlhou lacnou farbou 6+

Pár sa môže dohodnúť, že bude na otvorenie 2 používať iba prvé dva typy listov. Ak používajú len typ a) konvencia sa nazýva Minimulti alebo Poľské multi. V ďalšom texte sa budeme zaoberať pôvodným variantom otvorenia.

Odpovedajúci predpokladá najčastejší variant – slabý drahý dvojtrik (šesťlist) a draží:

 • 2* od 0-12 FB, bez záujmu o celú hru, ak otvoreie bolo s listom a). Rebidy:
  • Pas     – 6-list srdcový
  • 2       – 6-list pikový
  • 2 BT   – silný pravidelný
  • 3/♦ – silná lacná farba
 • 2*  – ukazuje dobrú podporu pre srdcia (obvykle s možnosťou uhrať 4). Rebidy rovnaké, až na rebid 3 ukazujúci 6 list srdcový
 • 2 BT* so silou na otvorenie – aspoň 13+ FB
  • 3♣*  – maximum, 6-list srdcový
  • 3
  • ♦*  – maximum, 6-list pikový
  • 3♥   – minimum, 6-list srdcový
  • 3♠   – minimum, 6-list pikový
  • 3BT – silný pravidelný (máme tam slem)
  • 4♣/4♦              silný lacný list

Pokiaľ používame 2♦ Multi, máme možnosť využiť ostatné otvorenia na druhom stupni na dražbu podlimitných dvojfarebných listov s rozlohou aspoň 5-5 takto:

Otvorenie 2♥

Sľubuje 5-list srdcový a ľubovoľný iný a silu 6 – 11 FB. Odpovede (páry môžu mať aj iné dohody):

 • 2♠*  – popiera srdcový fit. Otvárajúci s pikami pasuje, inak draží svoju druhú farbu.
 • 2BT* – 13+, relay, teraz
  • 3♣         – ♥ + ♣
  • 3♦         – ♥ + ♦
  • 3♥         – ♥ + ♠
  • 3♠         – ♥ + ♠, maximum, 6+list pikový
 • 3♣*/ 3♦*         invit so srdcovým fitom, pokiaľ má otvárajúci v danej farbe krátkosť
 • 3♥                   predĺženie bloku (nie invit)

Otvorenie 2♠

Sľubuje 5-list pikový a 5-list lacný, sila 5 – 11 FB. Odpovede (páry môžu mať aj iné dohody):

 • 2 BT*              13+, relay, teraz
  • 3♣       ♣ + ♠, minimum
  • 3♦        ♦ + ♠, minimum
  • 3♥*     ♣ + ♠, maximum
  • 3♠*      ♦ + ♠, maximum
 • 3♣*  – popiera pikový fit, hľadá druhú partnerovu farbu, do 12 FB
 • 3♠  –  predĺženie bloku

Otvorenie 2BT* Roth – Stone

Sľubuje silu 8 – 11 FB a rozlohu 5-5 na lacných farbách.

 • Pas     – je pomerne silná hláška, ukazuje drahé zádrže a ochotu to hrať
 • 3♣/ 3♦ – od 0 FB odpovedajúci vyberie svoju dlhšiu lacnú farbu
 • 3♥/ 3♠ – forsuje na jedno kolo, ukazuje slušný 5+list. Otvárajúci s dubl figúrou alebo tromi malými zvýši, s malým dublom draží 3BT, so singlom vyberie svoju lepšiu farbu.

Iná verzia dražby po otvorení 2 BT:

 • 3♣/ 3♦        –  do pasu
 • 3♥              –  relay. Teraz:
  • 3♠       – dubl pik (rozloha 1255)
  • 3 BT   –    singel pik (rozloha 2155)
  • 4♣/4♦ –  6-list
  • 4♥/4♠ – 3-list (rozloha 0355/5530)
  • 4 BT  –  66 na lacných
  • 5♣      – 7-5
  • 5♦        5-7
 • 3 BT  –  stoplicit
 • 4♣/4♦ – uzhodňuje farbu tromfov a súčasne sa pýta na počet kľúčových karát
 • 5♣/5♦ – je skôr blokujúce

Anti – Multi obrana podľa Dixona

Vychádza z predpokladu, že sa najčastejšie jedná o slabý 6-list v drahej farbe.

 • 2♥  – sľubuje 4-list srdcový a s fitom je možné pasovať. Je to podobný list, s akým by sme ponukovo kontrovali otvorenie 2♠. Bez fitu utekáme do lacnej farby.
 • 2BT, 3♥, 4♣, 4♦  – invit. 2♠  – hľadá aspoň polovičnú zádrž do BT. (asi omyl)
 • 2♠ – sľubuje 4-list pikový a tiež možno pasovať s fitom a slabou kartou.
 • Kontra – 13 – 16, pravidelný, alebo list, ktorý vydrží ešte jednu hlášku (teda slušný drahý 5+list)
 • 2BT – pravidelný, 17 – 20 FB, roztrúsená sila. Teraz je dražba na treťom stupni stoplicit – partner bude často veľmi slabý.
 • 3♣/ 3♦ – slušný 5+list a sila na otvorenie.

S veľmi silným listom najprv pasujeme.

Pozri aj: