II. SBL sa hrala v sobotu 23.4. a 19.11. 2016

 

Výsledky:

1. Sizes 80,43 VP
2. Šance 73,61 VP
3. Zemplín 61,03 VP
4. Sunshune 24,93 VP

 

Crosstable

Jar | Jeseň Sizes Šance Zemplín Sunshine
Sizes 3.34 | 12.07 18.63 | 13.20 13.20 | 19.99
Šance 16.66 | 7.93 13.61 | 5.24 19.09 | 11.08
Zemplín 1.37 | 6.80 6.39 | 14.76 18.37 | 12.98
Sunshine 6.80 | 0.01 0.91 | 8.92 1.27 | 7.02

 

Zisk VP/kolo

R1 R2 R3 R4 R5 R6 SUM
Sizes  18.63 13.20 3.34 13.20 19.99  12.07  80.43
Šance  19.09 13.61 16.66 11.08   5.24   7.93  73.61
Zemplín    1.37  6.39  18.73   6.08  14.76  12.98  61.03
Sunshine
   0.91  6.80    1.27   8.92    0.01    7.02  24.93

 

Buttler 2.-6. kolo* (Výsledky sa môžu zmeniť (Do stredy bude konečný))

Miesto/meno Imp/bd
1.  Peter Laca 0.92
2= Ľudovít Faltus 0.66
2= Michal Šikra 0.66
4= Ján Biačko 0.46
4= Július Sabadoš 0.46
6= Kristína Gregová 0.36
6= Vojtech Belčák 0.36
8= Daniela Drotárová 0.17
8= Jozef Onder 0.17
10. Ivan Sás 0.05
11. Vladimír Jakubík -0.01
12= Daniel Vagač -0.41
12= Jana Teššerová -0.41
14. Jan Frajt -0.62
15. Peter Skalka -1.28
16. Judita Štofková -2.22
0. Marta Siničáková (Hraná 1/3 II. SBL) 0.90
0. Hedviga Skalková (Hraná 1/3 II. SBL) 0.13
0. Gabriel Hindoš (Hraná 1/3 II. SBL) -1.25

 

 

Rozdania

1. kolo, 2. kolo, 3. kolo,

4. kolo, 5. kolo, 6. kolo

 

MB* (budú doplnené)

 

Podrobný rozpis* (bude doplnený)

Podrobný rozpis – II. SBL jar

Podrobný rozpis – II. SBL jeseň

 

 

Šance

Kristína Gregová, Vojtech Belčák, Ján Frajt, Vladimír Jakubík, Marta Siničáková

Sizes

Ľudovít Faltus, Michal Šikra, Peter Laca, Ivan Sás, Gabriel Hindoš

Zemplín

Ján Biačko, Július Sabadoš, Daniela Drotárová, Jozef Onder

Sunshine

Daniel Vagač, Judita Štofková, Peter Skalka, Hedviga Skalková, Jana Teššerová

 

Written by