Ako sa vyhnúť zjavne nesplniteľnému slemu

V turnaji 28.1.2014 v rozdaní 1 bol zo 6 možností 5 krát vydražený slem, ktorý sa nedal splniť. Predpokladám, že na väčšine stolov prebiehala dražba takto:

1-2

3-4NT

5-6

Dražbe tohto slemu sa pritom možno jednoducho vyhnúť a to hláškou 4 – mám cuebid kárový, nemám cuebid trefový, mám záujem o slem, ak máš cuebid trefový. Keďže sever cuebid trefový nemá, zadraží 4 a budú sa hrať 4 srdcia.

Väčšina párov v klube draží slemy priamočiaro priamou otázkou na esá bez pomoci cuebidov. Cuebidovanie má aj svoje úskalia, keďže na cuebid môže prísť výnosová kontra, alebo vynechaním cuebidu prezradíme súperom, kde nás „bota tlačí“ a tak si rovno zo štartu odtiahnu svoje zdvihy, kým pri iných stoloch štart do tejto farby nemusí prísť a spraví sa tam nadzdvih.

Druhou možnosťou by bolo namiesto 4 dražiť 3, ako cuebid pikový, len riskujete, že to partner nepochopí ako cuebid, ale ako oneskorené sfitovanie pík. Ak by vašu hlášku pochopil správne, tak teraz on povie 4, cuebid kárový, nemám cuebid trefový a teraz vy vypnete na 4.