Automatizácia zverejňovania klubových turnajov

Mirko Horňák ma mailom upozornil na dve chyby vo zverejnených klubových turnajoch. jednou bol zlý odkaz a druhou nesprávne pridelenie majstrovských bodov. To ma inšpirovalo k tomu, že som zverejňovanie výsledkov zautomatizoval, takže mi stačí nahrať na stránku súbor s výsledkami a zaevidovať údaje do databázy, zatiaľ poloautomaticky. V mesačnom prehľade klubových turnajov sa už všetko zobrazí samo.

Pokiaľ v tabuľke turnajov kliknete na dátum, zobrazia sa všetky výsledky turnaja, ak sa chcete vrátiť späť na prehľad turnajov, kliknite v prehliadači na šípku vľavo hore.

Tuším ak niekto hral v trojici, tak tretiemu hráčovi som body do rebríčkov nezaevidoval. Skontrolujte to a dajte mi vedieť, týka sa to najmä Alice s Vierkou a Martou, ale možno hral ešte niekto v trojici. Alica si nepamätá, takže poprosím Martu a Vierku.

Mirko medzičasom našiel ešte osem chýb, ktoré som opravil. Po každom turnaji skontrolujte aspoň svoje pridelené body a tak sa mi podarí vychytať všetky muchy.