Dražba s lacným fitom

Napísal: Ján Pankovič

Pokiaľ máme fit, je dobré túto skutočnosť partnerovi oznámiť. Už keď sme boli začiatočníci, tĺkli do nás: s podporou podpor partnera! Je to síce pekné, chvályhodné, logické … ale občas to môže spôsobiť problémy, pokiaľ máme zhodu iba v lacnej farbe. Teda nejedná sa nám o prípady, keď máme bočný drahý 4-list, alebo pravidelný list s roztrúsenou silou.

Pre začiatok nám dám celkom pekný list: KD9xx DXx Axx xx. Partner otvoril ako na potvoru 1, čím podľa SAYC sľúbil aspoň 3-list, takže máme fit v iba trefoch a silu na invit. Samozrejme, môžeme použiť „limitované“ zvýšenie 3 a … chudák náš partner sa bude pekne zvíjať s celkom normálnym listom na otvorenie: AXxx KJx xx AJX8. On totiž netuší, že máme Eso srdcové, takže tri BT sú vykladané…

Čo vlastne znamená 1 – 3 vo Vašom dražobnom systéme?

  • Ukazuje silu na invit (10 – 12 FB), alebo forsuje do hry (13+)?
  • Či nebodaj tak dražíme s obomi, aby partner musel hádať budúcnosť z hviezd?

Ako vlastne odlíšime tieto dva druhy listov? Máme na to nejakú cestičku?

Aj pokiaľ máme lacnú zhodu, často bude výhodnejšie hrať 3BT. Dôvody:

  • na 3 BT potrebujeme menej FB (a menej zdvihov), než na hru v lacnej

  • ak vieme uhrať 5 akurát a 3 BT+1, máme za 5 (400 proti 430) nulu.

V skutočnosti je veľmi málo rozdaní, v ktorých ide 5 v lacnej a nejdú 3 BT. Spravidla je to vtedy, pokiaľ máme singla v drahej farbe – a partner nemá zádrž. Občas ostaneme trčať v lacnej hre pri pokuse o ľahký slemík s rozlohovým listom alebo pri súťažnej dražbe v gulášových rozdaniach – ale 3 BT sú takpovediac „chlieb náš každodenný“ – preto aj dražbu treba zamerať tak, aby sme ich vedeli dražiť pohodlne a spoľahlivo.

Druhá najlepšia metóda znie:

Sekvencia 1 – 2 alebo 1 – 2 forsuje na jedno kolo.

Preto ak máme vlastný 5+list vo farbe otvorenia, môžeme ho použiť so silou od 5FB (KDXxxx) až po list, s ktorým lovíme slem – naša sila nie je limitovaná a vyjasní sa až v ďalšom kole dražby.

To netvrdím ja, ale BWAS ´84 (Bridge World´s American Standart 84), teda dražobný systém, ktorý vznikal tak, že okrem panelu expertov hlasovali v nejasných otázkach aj čitatelia časopisu Bridge World. Následná dražba je jednoduchá:

1 2

2 je farba /prípadne iba zádrž/, pretože chýba zádrž v niektorej drahej farbe

3 stoplicit

Ohlásenie drahej v poradí ukazuje spoľahlivú zádrž (Axx, KDx) a necháva hrať BT z partnerovej ruky, preskočenie farby ukazuje chýbajúcu zádrž;

Ohlásenie BT je z bilancie, pričom dávame prednosť výnosu do vlastnej ruky (napríklad preto, že naša zádrž je KJx, DXx, Kxx či niečo podobné)

Drahá farba skokom je splinter, teda ukazuje, že pokukujeme po sleme

2BT pravidelný list 12 – 14 s roztrúsenou silou

3 stoplicit

3 BT rezerva vo FB alebo dlhšia solídna farba otvorenia

3 9+ lacných karát pri nepravidelnej rozlohe

3BT pravidelný list 18 – 20 s roztrúsenou silou

Najlepšia metóda je inverzné zvýšenie podľa Kantara (inverted minors)

1 1 BT 7 – 9 ; pravidelný

2* 10+ nepravidelný forsuje

2 BT 11 – 12 pravidelný invit

3* nepravidelný stoplicit

3* singel splinter

3 BT 13 – 15 pravidelný

4* žiada najbližší cue-bid slem invit

4* šiken splinter

4 BT* Blackwood

5 je skôr blokujúce

1 2

Ohlásenie farby ukazuje teraz zádrž vo farbe;

Preskočenie farby – chýbajúca zádrž

Sme sforsovaní do úrovne 2 BT a s chýbajúcou zádržou vždy vieme utiecť do 3 v našej farbe.

Ďalšia výhoda je v tom, že po slabej sekvencii 1 – 3 hľadať drahý fit na treťom stupni chce od protivníkov oveľa viac odvahy, (náš partner mohol otvoriť s pravidelným listom a číhať na nich so 4-listom) než po 1 – 2, nehovoriac o tom, že nás do istej miery chráni Cohenov Zákon celkového počtu zdvihov…