Príslovie Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom možno v bridži parafrázovať na Koľko licitačných systémov ovládaš, toľkokrát si bridžistom.

Väčšina hráčov v klube je z hľadiska licitačných systémov jednodomých. Kedysi sa nejaký systém naučili a ten používajú stále a ani ich len nenapadne, aby sa oboznámili aj s inými licitačnými systémami. Podobne ako o materisnkom jazyku platí, ak neovládaš žiaden cudzí jazyk, neovládaš  ani ten svoj, to platí aj pre licitačný systém. Ak ste vždy dražili len SAYC a nastúpia proti vám súperi, ktorí dražia Precision alebo Poľský tref, neviete sa vžiť do ich myslenia počas dražby a aj keď vám súperi korektne vysvetlia hlášky, ktoré odzneli na ich linke, ak by ste ich systém nejaký čas používali, vedeli by ste si často veľmi presne predstaviť typy listov, ktoré po danej dražbe môžu mať. Ja osobne v súčasnosti dražím Poľský tref a SAYC a o systéme Precision som si aspoň niečo prečítal,  takže hlavne, ak súperi proti nám dražia Poľský tref, neraz som po slede umelých hlášok mal o listoch oboch súperov oveľa lepšiu predstavu, než mali oni o sebe navzájom (pokiaľ tie umelé hlášky nealertovali, tak som obvykle vedel, že sa v systéme stratili).

Znalosť iných systémov okrem tejto priamej výhody v boji vám otvára oči aj vo vašom materskom systéme, môžete doň zakomponovať aj niektoré prvky z iných systémov, pokiaľ to nenaruší samotnú filozofiu pôvodného systému. Možno časom prídete na to, že vám vlastne oveľa viac vyhovuje ten či onen licitačný systém, keďže je väčšmi v súlade s vašim vnútorným naladením.

Pokiaľ hráte SAYC, môžete zvážiť, či napriek tomu doň nezakomponujete nasledujúce konvencie:

 • multi alebo minimulti
 • poľské dvojfarby

Multi

Konvencia Multi, ako aj z názvu vyplýva, v sebe obsahuje viacero typov listov:

 1. Šesťlist srdcový, do 11 FB
 2. Šesťlist pikový, do 11 FB
 3. Pravidelný list 20-21 FB
 4. Niektoré páry v tejto konvencii majú zakomponované ešte aj iné silné otvorenia

Minimulti alebo Poľské multi

Z vyššie spomenutej konvenciie multi používa iba 1. a 2. typ listu

Pokiaľ ste sa rozhodli do systému SAYC zakomponovať Multi alebo Minimulti, tak sa vám zrazu uvoľnili otvorenia 2 srdcia, 2 piky, a ak používate Multi, tak aj 2BT na nejaké iné typy listov, keďže obvyklé významy týchto otvorení už máte v otvorení 2D. Osvedčenými inými typmi listov s ktorými v súčasnosti musíte ako otvárajúci pasovať sú dvojfarebné listy s dvoma 5 listami.

Poľské dvojfarby

 • otvorenie 2H – dva päťlisty, z toho jeden je srdcový
 • otvorenie 2Sp – dva päťlisty, z toho jeden je pikový a druhý lacný
 • otvorenie 2NT – oba lacné päťlisty (použijete, ak 2D je multi)

Výhody vyššie uvedenej úpravy systému?

 • obvykle bude zohrávať silnejšia ruka
 • viete jedinou hláškou presne partnerovi popísať svoj rozlohový list, pričom súperov zároveň vyblokujete

Nevýhody

 • musíte si pamätať sadu konvencií
 • so 6 listom károvým neviete súperov vyblokovať (prirodzené 2D však dobrých súperov málokedy vyblokuje)

Pokiaľ sami začnete vyššie uvedené konvencie používať, tak sa časom naučíte proti nim aj brániť. V každom prípade, aj keď ich do svojho systému nezakomponujete, by ste sa s partnerom mali dohodnúť, čo budete proti takýmto umelým hláškam dražiť, lebo inak na turnajoch, kde väčšina párov tieto konvencie používa, nebudete mať šancu.

Pokiaľ niekto viete o iných nevýhodách, napíšte to v komentári. Napríklad Karol tvrdí, že je to hlúposť, ale to nie je argument.