Blokujúce otvorenie 2D so šesťlistom károvým väčšinu skúsených hráčov nevyblokuje. Preto pokročilejšie páry používajú otvorenie 2D v sofistikovanejšej forme. Buď použijú konvenciu Flannery, Multi poprípade čosi iné.

Flannery 2D

Ukazuje rozlohu presne 4 list pikový 5 list srdcový so silou 11-15 FB.

Môžu to byť napríklad takéto listy:

1. list2. list3. list
♠ A J 9 7
♥K Q 5 3 2
♦Q 10
♣9 7
♠Q 1 0 5 3
♥A 10 9 7 3
♦A Q 2
♣4
♠K Q 6 2
♥A J 9 8 4
♦-
♣A 10 8 3

Prvý list má 12 FB, je nevýrazný, dva body v kárach, ak v nich partner nič neprinesie, akoby ani neboli.

Druhý list má tiež 12 bodov, ale je o čosi silnejší, jeho nevýhodou je priveľa bodov kárach.

Tretí list má 14 bodov, a pri vhodných hodnotách partnera, ktorý by mal len 10 bodov, môže ísť malý slem.

Poznámka mimochodom: Tí ktorí hrajú multi, v našom klube hrajú 2♥ a 2♠ s dvoma päťlistami, agresívnejšie by bolo, ak by 2♥ bol list podobného typu, ako je Flannery.

Odpovede

Slabé listy

S dvojlistom srdcovým a trojlistom pikovým povieme 2 srdcia. Štatisticky sa spraví viac zdvihov na fite 52, než 43.

So štvorlistom pikovým a trojlistom srdcovým povieme 2 piky. Na fite 44 sa štatistický spraví viac zdvihov než na fite 53.

So slabým listom a fitom v jednej z farieb zadražíme farbu s fitom.

So slabým listom a singlom srdce, dubl pik a 6 listom károvým, alebo drobrým károvým 5 listom, zadražíme PAS.

Silné listy

S invitujúcim listom a fitom v jednej alebo druhej farbe skočíme na tri srdcia alebo piky. S listom 13 plus FB skočíme na 4 srdcia alebo 4 piky. Ak máme oba fity, dáme prednosť pikom a vtedy aj s 10 jedenásť bodovým listom môže ísť celá hra, aj pri minime otvárajúceho.

Odpoveď 2NT

Ak potrebujeme upresniť rozlohu partnera, zadražíme 2NT.

Rebidy

  • 3♣ 4-5-1-3
  • 3♦ 4-5-3-1
  • 3♥ 4-5-2-2 11-13 FB
  • 3♠ 4-5-2-2 14-15 FB
  • 3NT 4-5-22 14-15 FB, A alebo K v oboch lacných farbách
  • 4♣ 4-5-0-4
  • 4♦ 4-5-4-0

Takto partnerovi veľmi presne popíšete svoj list a on môže vybrať správny záväzok.

Odpovede 3♣ a 3♦

Ak nemáte fit v partnerových farbách a máte 10-12 FB a 6 list v lastnej farbe. Otvárajúci s dobrou podporou v lacnej farbe môže zadražiť 3NT, 5♣/5♦, prípadne vyšetrovať slem so šikenom v druhej lacnej farbe.

Zdroje

  • Barbara Seagram, David Bird: 25 more bridge conventions you should know. ISBN 978-1-8941-65-9