Magister (iné názvy PRO, 2♣ checkback, Gadżet 2♣) je konvencia používaná v sekvenciách 1♣// – 1/♠ – 1♠/1NT, umožňujúca popísať silu a rozlohu otvárajúceho.

Zaktualizoval som článok, ktorý som uverejnil v roku 2013.

Mnohé páry majú často problém, ako nájsť optimálny záväzok, ak partner otvoril a oni majú drahý 5 list. Napríklad: Partner otvoril 1, vy dražíte 1, on 1NT a vy teraz máte dilemu, čo dražiť so 4 listom károvým a 5 listom srdcovým. Ak jeho 1 predstavuje aspoň 4 list, tak viete o istom fite károvom, ak však partner má aj 3 list srdcový, ovykle budú lepším záväzkom srdcia. Nástrojom ako vyšetriť, čo bude lepšie, je konvencia Magister.

Odpovedajúci zadraží 2♣, čo je konvenčná hláška a znamená: „Partner mám 5 list v drahej farbe, ktorú som  ukázal, ak máš trojlistý fit, draž moju farbu na druhom stupni, ak ho nemáš, draž 2.“

Čiže v našom príklade, ak má partner trojlist srdcový, povie 2, ak ho nemá, povie 2 a my sa rozhodneme, čo budeme dražiť ďalej. Ak odpoveď bola 2 v drahej, so slabým listom odpasujeme, s invitujúcim povieme 3 v drahej farbe, so silným listom skočíme rovno na celú hru a s veľmi silným prejavíme záujem o slem. Ak hráme Magister, tak zároveň vieme rovno ukázať drahý 6 list, lebo nepovieme 2♣, ale zopakujeme svoju farbu, so silným listom ju zopakujeme skokom.

Klasickým spôsobom sa často dostanete do problémov. Päťlist ukážete zopakovaním svojej farby a ak u partnera naďabíte na singel, tak dilemu bude mať zrazu on, či má pasovať, alebo znova dražiť bezy, poprípade či má zopakovať farbu otvorenia. Ak vašim optimálnym záväzkom boli 2, tak tie ste už prekročili a hrozí, že budete padať.

Magister sa draží aj po otvorení 1♣ a 1. Mal by sa dražiť aj v prípade, že otvárajúci na 1 odpovedal 1♠. 1NT ukážete záujem vypnúť licitáciu, ak partner nemá veľkú rezervu a zároveň ste ukázali iba 4 list srdcový, dražbou 2♣, sa znova pýtate na 3 listú podporu. Poznámka: Niektoré páry v klube síce Magister dražia, ale iba ak rebid otvárajúceho bol 1NT.

Nevýhody: Nevýhodou konvencie je snáď iba to, že neviete zastať na dvoch trefoch, ak sú dva trefy optimálnym záväzkom. Pravdepodobnosť toho je však malá.

Poznámka: pokiaľ otvárajúci dražil 1NT je zhora limitovaný na 14 či zlých 15 FB, preto Magistra použite, iba ak aj pri minime partnera by sa mal splniť záväzok na druhom stupni.

Sekvencie, kedy je hláška 2♣ Magister:

W N E S
1♣ pas 1 pas
1NT pas 2♣

W N E S
1♣ pas 1 pas
1♠ pas 2♣

W N E S
1♣ pas 1♠ pas
1NT pas 2♣

W N E S
1 pas 1 pas
1NT pas 2♣

W N E S
1 pas 1♠ pas
1NT pas 2♣

W N E S
1 pas 1♠ pas
1NT pas 2♣
W N E S
1 pas 1 pas
1♠ pas 2♣

Niekto  poslednú sekvenciu nehrá ako Magister.

Ak máte 5 list pikový a štvorlist srdcový, nepoužite magister ale v druhom kole zadražte piky. Partner bude vedieť, že máte 54 v pikoch a srdciach.


Literatúra:
Poľský Magister je sofistikovanejší, umožňuje upresniť silu otvárajúceho, podrobnosti možno nájsť v odkaze.

  • Magister (poľsky) Poznámka: význam hlášok 2/♠ sa tam mení v závislosti od toho, či odpovedajúci dražil 1 alebo 1♠.