1. B. Šikra – Menyhért
  2. Faltus-M. Šikra
  3. Horňák-K. Horňáková, Onder-Drotárová

Dokumentácia

Rozdania: 1. kolo 2. kolo

V nedeľu 3.1. sa v Michalovciach konal tradičný Novoročný turnaj. Z Košíc sa ho zúčastnilo 13 respektíve 14 hráčov (podľa toho, ako sa dívame na miestnu príslušnosť Braňa Šikru).