Štandardnou súčasťou súčasného Poľského trefu sú dvojfarebné otvorenia 2/2/2BT. Kedysi sa v Poľskom trefe dve päťlisté farby z ktorých aspoň jedna bola drahá dražili cez otvorenie 2 Wilkosz. Keďže medzinárodné organizácie a následne národné bridžové zväzy zaviedli silné reštrikcie voči hnedým konvenciám, namiesto konvencie Wilkosz sa zaviedla sada konvencií: 2 – minimulti a spomenuté dvojfarebné otvorenia.

Otvorenie 2

2 ukazujú 5 list srdcový a ľubovoľný iný 5 list, podlimitné  5-11 FB.

Odpovede:

 • Pas – slabosť, srdcia sú aspoň také dlhé, ako zostávajúce farby
 • 2 – hľadanie druhého 5 listu partnera, srdcia sú najkratšou farbou
 • 2BT – otázka na druhý päťlist, obvykle sila
  • 3/ prirodzené ukázanie druhej farby
  • 3 transfer do pík, druhá farba je piková
 • 3 – vlastná dlhá farba
 • 3 – vlastná dlhá farba
 • 3 – predĺženie bloku
 • 3 – vlastná dlhá farba
 • 3BT – konečný záväzok
 • 4 – konečný záväzok, môže byť dražené aj s relatívne slabým listom
 • 4BT – otázka na esá na srdcovej báze

Otvorenie 2

Päťlist pikový s lacný päťlistom, 5-11 FB.

Odpovede

 • 2BT – otázka na druhý 5 list, obvykle sila
  • druhý päťlist ukážeme prirodzene
 • 3 – ak máš trefy, pasuj, ak máš kára oprav na 3
 • 3 – vlastná dlhá farba
 • 3 – vlastná dlhá farba

Otvorenie 2BT

Dva lacné päťlisty, 5-11 FB.

Odpovede

 • 3 – dávam prednosť trefom, pasuj
 • 3 – dávam prednosť káram, pasuj
 • 3/ – vlastná dlhá farba
 • 3BT – konečný záväzok
 • 4 – vyberám si trefy, invit do 5
 • 4 – vyberám si kára, invit do 5
 • 4/ – konečný záväzok
 • 4BT – otázka na esá, nie je však uzhodnená farba
 • 5 – konečný záväzok
 • 5 – konečný záväzok

Aké sú výhody týchto otvorení?

 • majú silný blokujúci účinok
 • jedinou hláškou oznámite partnerovi väčšinu podstatných informácií o svojom liste
 • na pomerne málo bodov vám umožňujú vydražiť celoherné záväzky

Aké sú nevýhody?

 • ak obe linky majú výrazne misfitové listy, ak by ste dražili Pas, často by súper zohrával nesplniteľný záväzok v jednom z vašich päťlistov, takto takýto záväzok budete zohrávať vy

Všeobecné požiadavky na tieto otvorenia

Figúrové body by mali byť sústredené v dlhých farbách. Neotvárajte na dvoch päťlistoch vedených junákmi. Tieto otvorenia sú síce blokujúce, ale sú zároveň konštruktívne, partner s trošičku dobrým listom a s fitom, by sa mal pokúsiť o hru. Ak budete mať AKxxx Axxxx xx x otvorte 1, inak partner s fitom a 11-12 či zlými 13 bodmi vám otvorenie 2 odpasuje a vynecháte hru.