Cez víkend 21.-22. marca sa v Košickom bridžovom klube hralo jarné sústredenie 2. ligy. Prvýkrát sa 2. liga hrala celoslovensky, keďže do západnej konferencie sa prihlásilo iba jedno družstvo. Neviem či v budúcnosti neurobiť z núdze cnosť a nehrať 2. ligu stále celoslovensky. Je to úplne iná úroveň súťaže, než keď ju hrajú 3-4 družstvá. Do šiestich družstiev každý s každým po 20 rozdaní, pri siedmich a ôsmich družstvách po 16 rozdaní – stále by sa dalo sústredenie odohrať za dva dni.

Ak by sa do 2. ligy prihlásilo viac než 8 družstiev, vypadnutí z 1. ligy a tretie až šieste družstvo z predchádzajúceho ročníka by mali automaticky právo hrať 2. ligu, o zvyšné dve miesta by záujemcovia odohrali predkolo 2. ligy.

Hlavnou nevýhodou celoslovensky hranej 2. ligy by bola zvýšená finančná záťaž pre zúčastnené družstvá a je možné, že družstvá, ktoré sú teraz ochotné hrať 2. ligu vrámci východnej konferencie, by sa do celoslovenskej ligy neprihlásili. Pokiaľ by aj v budúcnosti bolo výrazne viac družstiev z jednej než z druhej konferencie napr. 3:1, 4:2, 6:2, celkové náklady na ligu by boli nižšie, ak by sa jarné i jesenné sústredenie hrali v početnejšej konferencii a družstvu/družstvám z početnejšej konferencie by sa náklady na jedno sústredenie preplatili z vyzbieraného štartovného.

Jarné sústredenie opanovalo družstvo ŽBK, ktoré vyhralo 4 z 5 zápasov a aj piaty prehralo mierne. Druhý je Zemplín tesne nasledovaný družstvom Kontra. Jesenné sústredenie bude ešte napínavé, Žilina by snáď mala 1. miesto udržať, ale Kontra na Zemplín stráca iba 2,5 VP. Šance a Melír tiež ešte môžu zamiešať kartami, hoci majú stratu na 2. miesto 12,3 a 15,72 VP, iba Šance družstvo Žiliny porazili a Melír zaostalo za svojimi schopnosťami.

Sústredenie prebehlo hladko, iba v prvom kole bola pridelená pokuta za pomalú hru, potom si už hráči na tempo hry dávali pozor. Na naše pomery bolo v hracej miestnosti relatívne ticho, i keď poniektorí hlavne košickí hráči  si zbytočné komentovanie rozdaní často neodpustili.

Prestávky medzi polčasmi boli minimálne, trvali 5 až 10 minút. V jednom prípade som si na príliš krátku prestávku vypočul sťažnosť, sťažujúci sa kapitán vraj nemal čas skontrolovať polčasový zápis. Reklamáciu zápisu by som prijal aj po skončení celého zápasu. V tomto konkrétnom prípade, kým všetci ostatní dohrali pred 5 až 10 minútami, daný stôl dohral na sekundu presne. Inak viaceré družstvá kontrolu zápisov robili neefektívne. Namiesto porovnania iba totálnych bodov a ich znamienka +- pre družstvo súkromných zápisov s vytlačeným zápisom, opisovali celé zápisy z druhej miestnosti, spočitavali rozdiely a vypočítavali impy. Prirodzene, že takéto počítanie bolo neraz zaťažené chybou. Iba v dvoch prípadoch bol do BM zle zadaný zápis, zle ručne spočítaných výsledkov bolo násobne viac. Neviem, či neupraviť zápisové lístky tak, ako to máme napríklad na Veľkej cene Košíc pre družstvá, keď namiesto dvoch stĺpcov sa zapisuje iba +- s pohľadu družstva a pre zápis z druhej miestnosti je v zápisovom lístku iba stĺpec pre totálne body. Škála prevodu VP a IMP by na zápisovom lístku tiež nemusela byť a každé družstvo by tieto prevodové škály dostalo na osobitnom papieri. Oveľa pohodlnejšie by sa do takýchto lístkov zapisovalo, keďže okienka na zápis by mohli byť oveľa väčšie.

2. ligu nehrali 6 a viacčlenné družstvá, takže do druhých počasov neboli nasadzované iné dvojice, ako to zvykne byť v 1. lige. Preto nie sú dopredu známe začiatky druhých polčasov dôležité, ak by malo dochádzať k striedaniu nasadených párov, orientačné začiatky polčasov by potrebné boli a museli by sa dodržiavať.