Ján Pankovič

Metódy slemovej dražby

Časť III. Splintery

Čo je splinter?

Splinter je neobvyklý skok pod úrovňou hry. Ukazuje silu dostatočnú na hru, silno schvaľuje za tromfovú poslednú farbu, ohlásenú partnerom a ukazuje singel alebo šiken vo farbe skoku a aj inak zaujímavý list.

Na čo ho používame?

Umožní nám preskúmať slemové možnosti ešte pod úrovňou hry. Dokážeme ľahšie odhaliť možné sľubné slemy, pokiaľ sa naše listy dobre dopĺňajú, a to aj s menšou bodovou silou a navyše nás ochránia pred dražbou slemov, pokiaľ sú v našich listoch náhodou škodlivé duplicity hodnôt.

Aké sú požiadavky na splinter?

a) splinter ako odpoveď na partnerovo otvorenie

Aspoň štvorlistá podpora v tromfoch, singel alebo šiken v menovanej farbe splinteru a sila aspoň na ľahké otvorenie. Na druhú stranu list nemá byť príliš silný – vrchná hranica je cca 15 FB. So silnejším listom použijeme radšej iné metódy.

b) splinter po partnerovej odpovedi na vlastné otvorenie na prvom stupni

ukazuje 18+ FB pri rozlohe 4441, alebo trocha menej, pokiaľ máte solídnu farbu otvorenia.

c) splinter po partnerovej odpovedi 2 ower 1

môžeme dať aj s minimom otvorenia, rozhodujúci je dobrý fit:Dxxx, xxxxx.

Čo máme považovať za neobvyklý skok?

Mohli by sme prácne vymenovať všetky sekvencie, ktoré sú splinter, ale bolo by to zbytočné. Spravidla ide o dvojitý skok pod úrovňou hry. Môže to však byť aj iný skok, pokiaľ máme inú metódu na ukázanie sily. Napríklad: N: 1S: 2N: 3. Pretože silu sme mohli ukázať v danej sekvencii reverzom, skok ukazuje káro fit a pikový singel. Väčšinou je to po otvorení skok na , lenže sekvencia N: 13je tiež splinter: 1 je farba, 2sú Gameforce s päťlistom, takže 3 sú splinter.

Čo ak máme pod úrovňou hry dva nezvyklé skoky?

Potom vieme rozlíšiť singla a šiken: N: 1S: 3*;N: 1S: 4*

Ako reagujeme, pokiaľ náš partner použil splinter?

Pokiaľ máme hodnoty vo farbe splinteru, vypneme dražbu ohlásením hry.

Ak nemáme zbytočné hodnoty (okrem Esa) dáme najbližší cue-bid.

Príklady: Partner otvoril 1.

Dražte splinter 4* s každým z nasledovných listov:

 1. xAxxx DJ9x KDxx

 2. AKDxxx xx JXxxx

 3. DJxx KDX9xx AXxx

Nedražte splinter 4*s nasledovnými listami:

 1. AJXxx xxx Dxxxx Povedzte radšej 4. List je príliš slabý

 2. AKxxx x Kxxx AK7 Dražte normálne 2. List je príliš silný

Otvoríte 1. Partner pokračuje 1. Čo poviete s listami:

 1. AKxx ADxx KDxx x Vari môže byť niečo lepšie, než splinter 3* ?

 2. A AKxx 8764 KDxx List je to nepochybne nádherný. Ale nie na splinter 4*. Tromfová podpora je slabá a singel Eso tiež nie je ozdobou listu. Máte dosť sily akurát tak na invit 3. Čo ak má partner minimum DJxx xx KJxxxxx; Dxx xxx Dxxx Axx či niečo podobné?

 3. x AKDxxx KJxx Kx Aj tu sa ponúka splinter 4*. Múdre knihy síce tvrdia, že „správne“ je použiť konvenciu Swiss jump, ktorá ukazuje v sekvencii 1L – 1D – 4L štvorlistý fit a silný 6-list vo farbe otvorenia, teda 4. Ako však poznamenal sir Hugh Kelsey, autor bezpočtu bridžových kníh: „Nič vám nebráni mať špeciálnu golfovú palicu č. 23; pokiaľ ju však využijete len raz za desať rokov, je sotva účelné sa s ňou vláčiť neustále…“

Otvoríte 1 a partner pokračuje 1. Čo budete dražiť?

 1. AKJxx AJx x KDxx Splinter 3*. Bodov na hru máme dosť…

 2. AKxxxx Axx KJxx Splinter 4*.Dobrá rozloha /šiken/ a sľubné trefy bohato kompenzujú chýbajúce FB. Ešte stále sme pod úrovňou hry 4.

Otvoríte 1a partner draží splinter 4*. Ako budete pokračovať?

 1. KDJx AD KXxxx xx 4. Vypnime. Máme priveľa hodnôt v trefoch.

 2. Axxx Ax KDJ9xx x 4BT*. Blackwood. Naše listy by sotva mohli ísť lepšie dokopy. Ak partner ukáže jedno Eso, sme v šiestich, ale pokiaľ by ukázal dve Esá a bočného Kráľa, smelo napochodujeme až do 7.

 3. xxx Ax ADxxx Kxx 4*. Tým, že dáme cue-bid, upozorníme partnera, že nás tlačí topánka v „nemej“ farbe. Hoci je náš list bodovo minimálny, dobrá zhoda nám dáva výbornú šancu na podlimitný slem. Partner v trefoch má iba singla a v srdciach má buď Kxxx alebo Jxxxx. Niekde ale body ešte mať musí, takže má prinajhoršom alebo x KDJxx Jxxxx Ax; x Kx Jxxxx ADJxx; alebo x Kxxx Kxxx ADxx. Partner vie, že musí mať „niečo“ pikové, takže ak nevypne, prinajhoršom to bude slem na impas…

Pozrime si niekoľko rozdaní:

Rozdanie č.1

N: A75 DJ972 AJ873; S: 9 X8732 AK6 KD95

Rozdanie pochádza z American Trials ´76. Na Juhu sedel Bob Hamman. Dražba:

N: 1

S: 4* splinter

N: 4* aj s minimom cue-bid

S: 4*kontrola v srdciach

N: 5* ukazuje Eso, inak by hláška nemala zmysel

S: 5*! Draží kontrolu aj pre druhé kolo sŕdc

N: 5BT*veľkoslemový invit

S: 7ukazuje dve vysoké figúry z troch

Zohrať záväzok nepôsobí žiaden problém, stačí snapnúť dva trefy. Napriek tomu viac, než tretina párov nedošla ani len do malého slemu…

Ďalšie rozdanie pochádza z maďarského simultánneho turnaja 2003:

N: KD75 AK97 AJ53 8 S:A4 863 KD742 973

Dražba:

N: 1

S: 1

N: 3*hraničný list na splinter

S: 4* žiadne zbytočné hodnoty v pikoch, všetky tri naše figúry pracujú naplno

N: 4* takže ukážeme ďalší cue-bid

S: 4BT*Blackwood

N: 5* dve Esá z piatich bez tromfovej Dámy

S: 6… a preto dražíme vykladaný slem

Tretie rozdanie je z našej prvej ligy 2012

N: Ax DJXxx x ADxxx S: x Ax ADJxx JXxxx

Dražba:

N: 1

S: 4*splinter s hraničným listom

N: Pozrime sa na stratové zdvihy: pôvodne mal list Severu 5SZ: 1tref, 2 v kárach, 1 srdcový a 1 pikový. Po hláške Juhu nám zmizol SZ v trefoch. V pikoch má Juh alebo Kráľa, alebo veľa malých tromfov, takže je to na prinajhoršom na impase. Navyše Juh musí mať nejaké hodnoty – a to v červených farbách. Alebo má ťahavé srdcia, alebo má nejaké Esá. Namiesto hádania, čo to vlastne má, bude účelnejšie dať srdcový cue-bid. Tým ukážem nielen srdcovú kontrolu, ale aj to, že chýba kontrola v kárach. Každopádne sa počet SZ scvrkol na max. 2,5.

4*

S: Teraz si už list Severu vieme predstaviť pomerne ľahko. V trefoch toho veľa nemá, nanajvýš Eso a káro cue-bid tiež nemá. Takže alebo má srdce Kráľa a potom srdcia ťahajú. Alebo má srdce singel. Čo za list môže mať potom? Bude mať najskôr nejakú dlhú lacnú farbu. Pravdepodobne sa potom niektorá z bočných farieb bude dať vysnapovať. Každopádne moje káro Eso má cenu zlata. Opýtajme sa radšej na Esá…

4BT*Blackwood

N: 5* Dve Esá z piatich a tromfová Dáma.

S: List Severu je prinajhoršom Axx xxKxx KDxxx alebo Axx DJXx x ADxxx. Prinajhoršom je to slem na impas. Dražíme

6

V skutočnosti je to slem, na ktorý stačí jeden z troch impasov, len musíme uhádnuť ktorý. Zohrávanie kontraktu zasa až tak ťažké nebude. Po trefovom výnose dáme Eso, odsnapneme tref a skúsime impas v tromfoch. Pokiaľ nesedí, budeme musieť skúsiť niektorú z červených farieb /väčšia šanca je, pokiaľ rozohráme kára, lenže v srdciach môžeme chytať Kráľa na obe strany/. Pretože pikový impas sedel, /Kráľ bol singel/ splnenie slemu už ďalej nerobilo žiadne problémy.

Posledné rozdanie pochádza z nedávneho klubového turnaja:

N: 6 D754 AX75 KD97

je list dosť dobrý na pas, ale po partnerovom otvorení

S: 1môžeme dať splinter (11 FB + 3 RB za singel)

N: 4*

S: 4* cue-bid

N: 4*cue-bid

S: 4BT*Blackwood

N: 5*ukazuje 2 Esá z piatich a tromfovú Dámu

S: 6Juh draží slem s listom

A K9 KJ86 A86543, ktorého splnenie závisí na uhádnutí obojstranného impasu v srdciach. Svoje šance si môže Juh zvýšiť tým, že počas tromfovania vysnapuje kára, čím sa dozvie niečo viac o rozlohách…