V diskusii k článku Nealertovanie umelých hlášok Edo spomenul česko-slovenské pravidlá alertovania. Bohužiaľ žiadne slovenské pravidlá alertovania v skutočnosti neexistujú a pri rozhodovaní sa opierame aspoň o české pravidlá alertovania.

P.S. Ako z diskusie pod článkom vyplynulo, slovenské predpisy alertovania máme, len sú dobre utajené 🙂 Nájdete ich v súťažnom poriadku príloha číslo 3. Bolo by vhodné všetky prílohy súťažného poriadku zverejniť na stránke SBZ aj samostatne, alebo aspoň na začiatok súťažného poriadku dať priame hypertextové odkazy na každú z príloh.

Podľa „Alert Policy“ je nutné alertovať každú  hlášku, keď možno rozumne predpokladať, že súper môže potrebovať upozornenie, prípadne vysvetlenie použitého dražobného postupu.

 • alertujú sa otvorenia 1 v drahej, pokiaľ pripúšťajú menej ako 4 list v draženej farbe a 1 v lacnej, pokiaľ pripúšťajú menej ako 3 list v draženej farbe
  • u nás niektorí hráči majú tendenciu požadovať alertovať otvorenia 1 v drahej na 4 liste
 • alertuje sa otvorenie 1NT, ktoré nesľubuje bodovú silu z rozsahu 14-18 bodov a/ alebo pravidelnú rozlohu (možný drahý 5 list, lacný 6 list, singel a podobne)
  • cieľom alertovania slabého 1NT je predovšetkým predísť otázkam na silu otvorenia a následnému pasu, keď sa súper dozvedel, že otvorenie je silný bez, čo mohlo viesť k podozreniu, odovzdania neoprávnenej informácie partnerovi pýtajúceho sa – ak by dražili slabý bez, tak by pýtajúci sa asi zasiahol.
  • predtým sa na českých turnajoch slabý bez nealertoval. V tejto súvislosti neviem či je korektné, keď otvorenie 1NT nebolo alertované, napriek tomu sa súper pýta, aký silný bez hráte, pričom po odpovedi 15-17 draží Pas.
 • nealertuje sa hláška 2 Stayman zaručujúca aspoň jeden drahý štvorlist s významom otázka na drahý štvorlist po prirodzenom otvorení 1NT a odpoveď 2, ak sa používa štandardná schéma: 2 – nemá drahý 4 list, 2 – štvorlist srdcový, nevylučuje 4 list pikový a 2 – 4 list pikový, vylučuje 4 list srdcový
  • my s Mirkom dražíme 2 aj bez drahého štvorlistu, preto 2 alertujeme
 • nealertuje sa akceptovanie transferu, pokiaľ je povinné a nenesie žiadnu dodatočnú informáciu (napr. o dĺžke v transferovanej farbe alebo sile otvorenia)
  • Pokiaľ normálne prijatie transferu vylučuje 4 list v transferovanej farbe alebo maximu otvorenia, je nutné ho alertovať
 • Nealertuje sa otvorenie Precision 2 sľubujúce 6 list trefový alebo 5 list trefový a drahý 4 list
  • Na Slovensku toto otvorenia zatiaľ alertujeme a napodiv obvykle hráči nealertujú otvorenie 2 – absolútny fors, asi by sme to mali prehodnotiť
 • nealertuje sa otvorenie 1 v drahej farbe na 3. a 4. mieste, ak môže byť slabšie než obvykle, najviac však o hodnotu kráľa, teda aspoň 9 bodov
 • nealertuje sa žiadna kontra
  • Nealertovaná kontra je bežná prax vo svete, predpokladá sa, že hráči sa na význam kontry môžu spýtať, alertovanie resp. nealertovanie niektorých kontier viedlo k podozreniu odovzdávania si neoprávnených informácií
 • Nealertuje sa žiadna hláška vyššia než 3NT okrem konvenčných otvorení

Ďalej sa alertujú tieto prirodzené hlášky, pretože sú forsujúce alebo neforsujúce spôsobom, ktorým to súperi neočákavajú.

 • Neforsujúca odpoveď partnera otvárajúceho v novej farbe, ak sa nejedná o niektorý z nasledujúcich prípadov
  • odpovedajúci už aspoň raz pasoval
  • súper kontroval otvorenie
  • súper zasiahol prirodzeným 1NT
  • odpoveď je na úrovni celoherného záväzku alebo vyššie
 • forsujúce jednoduché zvýšenie farby otvorenia
 • forsujúca odpoveď vo farbe v poradí po otvorení 1NT
 • blokujúce zvýšenie skokom po otvorení 1 vo farbe
 • neforsujúca ponuka v novej farbe po zásahu súpera (neforsuj[ci free-bid)
  • hoci sme o tom svojho času bohato diskutovali, väčšina hráčov NFB nealertuje, medzi nimi ani ja, pokladám to za natoľko prirodzenú hlášku, že sa mi to alertovať protiví, ale mali by sme to podľa pravidiel alertovať

Ďalej je nutné alertovať tieto inak prirodzené hlášky, pretože ich význam je ovplyvnený inými dohodami, ktoré súperi neočákavajú:

 • prvá hláška v možnej sekvencii canapé
  • canapé je taká sekvencia, keď prvá dražená farba môže byť kratšia než ďalšia dražená farba (neviem či máme alertovať otvorenie 1, ktoré výnimočne popri 4 liste károvom môže obsahovať 5 list trefový. Zatiaľ s partnerom alertujeme prípadný rebid 2, ktorý sľubuje 54 v lacných farbách, pričom partnerovi nie je známe, ktorý 5 list otvárajúci má. Samotné otvorenie 1 nealertujeme)
 • rebid v možnej canapé sekvencii, pokiaľ táto farba môže byť kratšia než prvá (neviem či tu nemajú Česi chybu, či tu nemá byť dlhšia než prvá)
 • rebid v NT v možnej canapé sekvencii, pokiaľ môže ukrývať inú dlhšiu farbu, než farba otvorenia
 • v sledoch typu 1-1-1NT pokiaľ hláška 1 vylučuje jeden alebo oba drahé 4 listy. V tom istom slede sa hláška 1NT alertuje, pokiaľ pripúšťa drahý štvorlist. V slede 1-1-1NT sa hláška 1NT alertuje, pokiaľ môže obsahovať 4 list pikový alebo aj 4 list srdcový.
 • Otváracie hlášky, pokiaľ ich bodové rozpätie kolíše v závislosti od stavu hier, alebo od pozície otvárajúceho.

Otvorené otázky v slovenských pomeroch

 • má sa alertovať otvorenie 2 Precision?
 • má sa alertovať otvorenie 2 absolútny fors?
 • má sa alertovať otvorenie 3/3, ak to môže byť 6 list s dvoma top figúrami?
 • je povolené na Slovensku otvorenie 2 Wilkosz?
 • je povolený zásah 2 Wilkosz a proti akým otvoreniam?
 • Multi a minimulti by sme mali mať v pravidlách explicitne uvedené, ako povolené konvencie a zvážiť, či má byť u nás aj výnimka pre Wilkosz.
 • má byť alertované otvorenie 1, ak výnimočne pripúšťa popri 4 liste károvom aj 5 list trefový alebo to stačí alertovať až pri rebide 2 alebo 3?
 • je neforsujúci freebid ešte stále neobvyklým licitačným postupom? U nás v klube ho draží väčšina párov a aj na BBO sa s ním stretávam pravidelne
 • trochu je mi proti srsti, že by tá istá sekvencia raz mala byť alertovaná a raz nie (jednostranná dražba), ak už odpovedajúci raz pasoval 1-1-1-1! a to isté, ale odpovedajúci v prvom kole dražby na 1. alebo 2. mieste pasoval.

V Poľsku sa alertuje výrazne menej než u nás. Ak sa alertuje v podstate každá hláška, tak už alertovanie prestáva dávať zmysel a rovná sa tomu, akoby sa ani nealertovalo. Pôvodne sa alertovali umelé hlášky, teraz sa alertujú „neobvyklé“ dražobné postupy a naopak mnohé umelé hlášky sa nealertujú, keďže sú obvyklé. Paradoxne by tak tí čo po otvorení 1NT dražia prirodzene mali(?) alertovať prirodzené hlášky, keďže je to neobvyklý dražobný postup.

Odpovede na nastolené otázky

S Edom (mali by sa zapojiť aj iní hráči, hlavne by som privítal názor nášho nespočítateľného množstva rozhodcov 🙂 sme sa zatiaľ zhodli na nasledujúcich záveroch

 • otvorenie 2 Precision sa nemusí alertovať, je to prirodzené otvorenie, sľubujúce aspoň 5 list trefový. (nesie v sebe dodatkovú informáciu o význačnej rozlohe)
 • otvorenie 2 absolútny fors sa má alertovať, je to absolútne umelé otvorenie, otvárajúci nemusí mať jediný tref.

Moje doporučenie je, keď si sadáte ku stolíku súperom oznámiť aký systém dražíte a spýtať sa ich, aký systém dražia oni. V rámci klubu by sme to o sebe navzájom už dávno mali vedieť, takže tieto oznámenia zdanlivo nie sú nevyhnutné, ako sa však mám stále možnosť presviedčať, mnohí stále nie a nevedia.

Ostatné nastolené otázky zatiaľ odbil vetou

Na problemy, ktore spominas, vacsinou existuje relativne jednoducha odpoved.

a áno, ak sa budeme striktne a doslovne držať pravidiel alertovania, tak napríklad otvorenie 1D so štvorlistom károvým a síce málo pravdepodobným, ale možným 5 listom trefovým sa alertovať má. Je to však naozaj nevyhnutné pre hladký priebeh hry? Nezíska  pár neoprávnenú výhodu tým, že zavalí súpera množstvom zatiaľ virtuálnych informácií? My zatiaľ alertujeme až hlášku 2Cl alebo 3Cl otvárajúceho, kedy pôvodne hypotetická situácia už skutočne nastala, alertovacie predpisy však nariaďujú alertovať aj inak prirodzené otvorenie, aj plne prirodzený rebid otvárajúceho. Originál Canapé je iná káva, keďže pravdepodobnosť inverznosti dĺžok farieb je tam o niekoľko tried vyššia.

Spôsob kladenia otázok na alertované i nealertované hlášky

Mnohí hráči kladú otázky na význam hlášok tak, že ich otázky ťažko pokladať za informačne neutrálne. Napríklad mňa hrozne irituje, ak sa niekto spýta na alertované otvorenie jedno káro vetou: Je jedno káro prirodzené? Doporučujem v takom prípade odpovedať Jedno káro nie je prirodzené. 

Správne by otázka mala znieť  Čo znamená jedno káro? alebo nejako podobne. Obvykle sa vyššie uvedeným spôsobom pýta hráč, ktorý má dlhé kára a potom dá Pas. Odovzdal tak partnerovi neoprávnenú informáciu, keďže ten sa o jeho dĺžke károvej nedozvedel z dražby, ale zo spôsobu formulácie otázky. Z toho istého súdka je, ak sa rovnako opýta na nealertovanú hlášku. Ak by bola umelá, tak by predsa bola alertovaná. Niekedy sa takto hráč spýta, lebo vie, aký systém súperi dražia a uvedomuje si, že hláška alertovaná byť mala, aj vtedy sa treba spýtať na význam hlášky a nie na to či je umelá alebo nie. Keď teraz príde vysvetlenie, z ktorého je zrejmé, že hláška alertovaná byť mala, mal by byť privolaný rozhodca.

Častým zlozvykom je, že hráč najprv zadraží a až po položení svojej hlášky sa spýta na význam hlášky súpera. Právo pýtať sa na význam hlášok máte vždy keď ste na rade. Ak sa vás súper opýta opozdene alebo predčasne, neodpovedajte, odkážte ho na pravidlá, prípadne privolajte rozhodcu. Keďže to nerobí dobrú krv, tak ja hráča upozorním, že dočasne stratil právo na odpoveď, ale vysvetlenie podám. Pravidelným hriešnikom už asi odpovedať nebudem.

Mnohí hráči sa pýtajú na význam hlášok, hoci ich význam poznajú, ale vedia či predpokladajú, že ich partner ich význam nepozná. Pravidlá to vyslovene zakazujú. S prižmúrením oka to možno tolerovať, ak hráte s čerstvým absolventom kurzu, ale nemali by ste to robiť pridlho, inak sa to stane vašim zlozvykom.

Ak odznelo viacero hlášok a ste sa na ich význam nespýtali, nesmiete sa pýtať na význam jednej konkrétnej hlášky, ale na význam celej dražby, prípadne len ak bola alertovaná iba posledná hláška, tak otázku na jej význam uviesť floskulou Predpokladám, že všetky hlášky až na poslednú mali obvyklý význam… a spýtať sa na túto konkrétnu hlášku.