Mnohé naše páry, hlavne  hrajúce Poľský tref, často nealertujú umelé hlášky partnera alebo ich alertujú opozdene, neraz až potom, čo súper zadražil. Každému sa čas od času stane, že zabudne alertovať, ale keď sa z nealertovania stane pravidlo, tak by mal nastúpiť rozhodca a nealertovanie by mal primerane trestať.

Keďže s partnerom poznáme Poľský tref, riziko poškodenia nášho páru je prípadným nealertovaním umelých hlášok znížené, hráči, ktorí poľský tref nepoznajú, však takto môžu byť výrazne poškodení a pokiaľ sa im niečo také stane, mali by privolať rozhodcu.

Napríklad v turnaji 23.5. súper nealertoval hlášku 2 v sekvencii:

1-1-Pas-Pas

2

1 – poľský tref, 2 – sú síce prirodzené srdcia, ale je to aspoň 5 list a aspoň 18 FB.

Ďalšia dražba bola:

– Pas – Pas – 2

3-Pas-4-4

X – Pas – Pas – Pas

Po dolicitovaní som súperov upozornil, že nealertovaním 2 sa dopustili priestupku a že po dohraní si možno budem nárokovať úpravu výsledku akoby sa zohrávali 2.

Záväzok 4X som splnil s nadzdvihom, takže k žiadnej úprave výsledku nedošlo. Bol to pre nás top a ak by sme hrali 2 alebo by súper hral 2, bola by to pre nás nula.

Podobne proti nám súper hrajúci SAYC nealertoval sekvenciu 1 – Pas – 2NT

Keď bolo dolicitované, konečný záväzok bol 4, spýtal som sa na význam hlášky 2NT a bolo mi vysvetlené (ako som predpokladal),  že je to Jacoby, aspoň 4 listá podpora a 12+ bodov. Zase som súpera upozornil, že hlášku 2NT mal alertovať. V tomto prípade by však k žiadnej úprave výsledku nemohlo dôjsť, keďže nealertovanie či alertovanie nemalo vplyv na priebeh dražby.

Ak tú istú sekvenciu raz alertujete a inokedy ju nealertujete, tak u súperov môže vzniknúť podozrenie, že si takto odovzdávate neoprávnené informácie. Myslím, že nikto v klube takéto tajné dohody nemá a nealertovanie vyplýva z nevedomosti, nepozornosti, sústredenosti sa na vlastný list, …

Neoprávnené informácie na základe uskutočnených/neuskutočnených manipulácii s biddingboxami

Na tom istom turnaji dvakrát došlo k potenciálnemu úniku neoprávnených informácií, na základe toho, ako hráči manipulovali s biddingboxom.

V prvom prípade hráč na severe už povytiahol nejakú hlášku z bidding boxu, keď si to rozmyslel a zadražil Pas, jeho partner na treťom mieste otvoril s 9 bodmi a po dohraní rozdania ho súper obvinil z toho, že otvoril na základe neoprávnenej informácie. K rozdaniu ma neprivolali, takže som oficiálne nič nevedel a tak výsledok zostal v platnosti.

Na treťom mieste síce môžete otvoriť s ľubovoľným listom, ale ak ste získali neoprávnenú informáciu, musíte zvoliť takú hlášku, aby ste neboli v podozrení, že ste tú neoprávnenú informáciu využili. Preto mal dražiť hráč na juhu Pas a pokiaľ by ma k rozdaniu boli privolali, možno by som výsledok upravil.

Druhý prípad sa stal nášmu páru. Moja partnerka najprv vytiahla kartičku stop, potom niečo zamumlala, kartičku stop vrátila do biddingboxu a zadražila 1. Jej vytiahnutie kartičky stop malo potenciál odovzdať mi neoprávnenú informáciu – pravdepodobne má 6 list srdcový a 11 bodov, alebo má 6 list srdcový 10-11 bodov a 4 list pikový (tých možností bolo oveľa viac, mohla prehliadnuť nejakú figúru, mohla mať zatúlané káro medzi srdciami či naopak, …), v skutočnosti mala 6 list srdcový, 4 list pikový a 10 FB. Ja som mal 14 FB, dubl srdce, trojlist pikový a 44 v lacných farbách, s takým listom zvyknem rovno skočiť na 3NT a tak som aj spravil. Splnil som 3NT+1 a keďže pred chvíľou sa na susednom stole  stal vyššie spomenutý incident, tak sever povedal, že aj ja som mal neoprávnenú infomáciu. Potencionálne neoprávnenú informáciu som mal, ale som ju nevyužil. Ak by som ju využil, tak by som viedol dražbu tak, aby mi partnerka mohla ukázať, že má naozaj 6 list srdcový. Inak podľa minimaxu sú optimálnym záväzkom 4 a 3NT sú len akurát, zlou obranou nám však súperi darovali top.

Pri práci s biddingboxom sa riaďte zásadou najprv hlava, potom ruka. Ak už nejakú hlášku povytiahnete, či ju len držíte a niektorý z hráčov mohol identifikovať, čo ste držali, poďla možností ju aj zadražte. Môžete si to aj rozmyslieť, ale musíte si byť vedomí toho, že ak súperi privolajú rozhodcu a ten usúdi, že váš partner využil neoprávnenú informáciu, tak môže výsledok upraviť, prípadne môže rozhodnúť, že došlo k zmene hlášky. Vytiahnutie kartičky Stop nie je hláškou, takže ju môžete takmer beztrestne vrátiť, ale má v sebe potenciál neoprávnenej informácie a vyfaulujete svojho partnera a ten musí viesť dražbu tak, akoby tú neoprávnenú informáciu nemal a je tu  paradox, zároveň ju musí viesť s vedomím si tejto neoprávnenej informácie a musí voliť také hlášky, aby sa nedostal do podozrenia, že túto neoprávnenú informáciu využíva.

Mnohí hráči majú zlozvyk, že položia ruku nad biddingbox a potom ešte pomerne dlho rozmýšľajú než vytiahnu nejakú hlášku (pripomína mi to voodo rituál, akoby z biddingboxu chceli vysať informáciu, čo majú dražiť). Keď už ide ruka k biddingboxu, mali by ste byť jednoznačne rozhodnutí, čo chcete dražiť a keď rozhodnutí nie ste, ruku nechajte pri tele.

Takéto váhanie pri dražbe má v sebe potenciál odovzdania neoprávnenej informácie partnerovi – partner predpokladá, že ste mali k dispozícii alternatívne hlášky – buď ste na hranici otvorenia alebo zásahu, alebo ste naopak silný a zvažujete silnejšiu hlášku, alebo máte rozlohový list a zvažujete, ktorú farbu ukážete ako prvú, či na akom stupni budete dražiť. Na takéto úvahy máte právo, ale nesmiete dražiť tak, aby partner z vašeho temporytmu dražby, výrazu tváre, nerozhodnej ruky, takéto informácie mohol prečítať (pozorný súper vás neraz ľahko prečíta tiež a preň sú to oprávnené informácie).