VÝZVA AKO DAROVAŤ  2% Z DANE Z PRÍJMOV 2022

Obraciame sa na Vás s prosbou pokiaľ Ste akýmkoľvek daňovníkom dane z príjmu za rok 2022 poskytnúť pre činnosť Košického bridžového klubu 2% – ný podiel zo zaplatenej dane.

Pokiaľ viete ovplyvniť rozhodovanie Právnickej osoby (firmy, kde pôsobíte, iných firiem s ktorými obchodujete – spolupracujete, spriatelených firiem,…) poprosíme Vás o prihovorenie sa u tých ktorý to vedia ovplyvniť  v prospech poskytnutia akejkoľvek čiastky z 2% – ného podielu zo zaplatenej dane pre Košický bridžový klub (Právnické osoby na rozdiel od Fyzických osôb môžu poskytnúť financie pre viac oprávnených prijímateľov).

Pokiaľ ste fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie, alebo máte, rodinných príslušníkov, priateľov, známych, ktorí patria do tejto kategórie daňovníkov, poukážte, alebo prihovorte sa im, aby nám poskytli 2% z dane z príjmov.

Pokiaľ ste fyzická osoba –  zamestnanec poskytnite 2% z dane z príjmu za rok 2022

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom Daňového priznania a u zamestnanca tlačivom, v závislosti od toho, kto poukazuje.

Informácie k poukázaniu podielu zaplatenej dane.

PDF Embedder requires a url attribute

Written by