Slovenské bridžové stránky

Print this entry

Databáza členov SBZ, majstrovských bodov a turnajov, ktorých sa zúčastnili slovenskí bridžisti

Stránky nášho partnerského bridžového klubu – Bridžový klub NBH Michalovce. Hrávajú každý štvrtok o 18:00 na Podnikovohospodárskej fakulte

 

České bridžové stránky

Print this entry

Poľské bridžové stránky

Print this entry

WordPress theme: Kippis 1.15