O nás

Košický bridžový klub (KBK)

Adresa: Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Park Anglinum 19, 04001 Košice (mapa)

Hracie dni: Každý utorok a piatok o 17:00

Štartovné: dobrovoľný príspevok

Kontakt:

Vojtech Belčák – podpredseda Košického bridžového klubu

vojtechbelcak@iol.sk

+421 908700423

Želmíra Ferkova – predseda Košického bridžového klubu

zelmira.ferkova@tuke.sk

Bridge club Košice

Address: Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Jesenná 5, 04001 Košice (map)

every tuesday and friday at 17:00

Entry fee: voluntary entrance fee

Contact:

Vojtech Belčák – vice-chairman of Bridge Club Košice

Želmíra Ferková – chairman of Bridge Club Košice

vojtechbelcak@iol.sk

+421 908700423