O nás

Košický bridžový klub (KBK)

Adresa: Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Jesenná 5, 04001 Košice

Hracie dni: Každý utorok a piatok o 17:00

Štartovné: dobrovoľný príspevok

Kontakt:

Želmíra Ferkova – predseda Košického bridžového klubu

zelmira.ferkova@tuke.sk

Bridge club Košice

Address: Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Jesenná 5, 04001 Košice (map)

Every tuesday and friday at 17:00

Entry fee: voluntary entrance fee

Contact:

Želmíra Ferková – chairman of Bridge Club Košice

zelmira.ferkova@tuke.sk