O nás

Košický bridžový klub(KBK)

Adresa: Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Jesenná 5, 04001 Košice (mapa)

Hracie dni: Každý utorok a piatok o 17:00

Štartovné:

  • Členovia KBK 1,00 EUR
  • Ostatní 2,00 EUR

Kontakt:

Vojtech Belčák – predseda Košického bridžového klubu

vojtechbelcak@iol.sk

+421 908700423

 

 

Bridge club Košice

Address: Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Jesenná 5, 04001 Košice (map)

every tuesday and friday at 17:00

Entry fee:

  • Club members 1 EUR
  • Others 2 EUR

Contact:

Vojtech Belčák – chairman of Bridge Club Košice

vojtechbelcak@iol.sk

+421 908700423