1. Lohay-Munka 2. Horňák-Horňáková 3. Teššerová-Vagač, 12 párov

Dokumentácia

V piatok 7.6. sa bude v klube konať Svetová simultánka. Štartovné je 2 Euro na hráča.