Veľká cena Košíc 2024

Od piatku do nedele 3.-5.5.2024 sa konal 20. ročník Veľkej ceny Košice. Toho roku sme sa zišli v skromnejšom počte. Družstvá hralo 9 družstiev a párového turnaja sa zúčastnilo 23 párov.

Hráči KBK dosiahli veľmi dobré výsledky. Družstvá vyhralo družstvo KBK v zložení: Juraj Kvoček, Martin Vodička, Miroslav Ploščica, Jan Krátky, 2. a 3. miesto obsadili Poliaci.

Aj v párovom turnaji sa našim hráčom darilo: 1. miesto Martin Vodička – Juraj Kvoček 2. Michal Vodička – Köröš Boris 3. Peter Belčák – Marián Henc.

Družstevný turnaj sme skrátili z deviatich na osem kôl, vďaka tomu sme v piatok skončili už okolo 20:00 a nie okolo 23:00.

Výsledky: