Košická, slovenská a československá bridžová pamäť

Jedným z charakteristických znakov mnohých Slovákov je, že sa často ľahko vzdávajú svojej histórie (história Uhorska je aj našou históriou, podobne by sme sa mali hlásiť k histórii Československa) a iní Slováci sa nerozpakujú si našu históriu vyfabulovať. Obávam sa, že sa to do značnej miery týka aj slovenských bridžistov.

Keď som bol členom predsedníctva SBZ a vytvorili sme zárodok dnešného modelu Slovenskej bridžovej ligy (vtedy 1. ligu hralo 6 družstiev dnes 8), navrhol som, aby sa na putovný pohár pre víťaza prvej ligy zapisovali názvy družstiev a mená hráčov víťazov 1. ligy, podobne, ako sa to robí na pohári víťaza Davis cupu, Stenleyho pohára a v mnohých iných prípadoch. Súčasne som navrhol, aby na pohár boli takto zapísaní víťazi predchádzajúcich ročníkov, ktoré sa hrali v inom modely – nebola prvá a druhá liga, bola iba Slovenská bridžová liga. Návrh neprešiel, hlavne kvôli tomu doplnku (mimochodom, podobne by sme mohli postupovať i pri pohároch na Otvorených majstrovstvách Slovenska). Čo ma zarazilo, proti boli hlavne starobylí bridžisti, ktorí by si už mali uvedomovať dôležitosť historickej pamäti. 

Žijeme v internetovom veku, namiesto tlačených novín a časopisov sa väčšina spravodajskej publicistiky odohráva na internete. Tento trend sme zachytili prinajmenšom v roku 2003. Napriek tomu, že ja som s internetovou publicistikou začínal v čase, keď na Slovensku ešte Internet neexistoval, vždy som si aspoň čiastočne uvedomoval, že veľká časť virtuálnej publicistiky sa behom niekoľkých rokov kdesi stratí a behom desiatok rokov možno takmer všetka úplne zmizne.

Fyzicky realizované informačné artefakty vo forme vrypov na kostiach, hlinených tabuľkách, pergamene, … pretrvávajú stáročia i tisícročia. Osempalcovú disketu, na ktorej som písal diplomovku by dnes už prečítal málokto, aj keby na nej magnetický záznam časom nedegeneroval. Náš klub postihli podobné straty, keď zanikol server Geocities, väčšina virtuálnej dokumentácie, ktorú viedol Gejza Boros zmizla a do značnej miery zmizla i dokumentácia, ktorú som v tom čase paralerne viedol ja. Gró údajov sme zachránili, ale o mnohé výsledky konkrétnych klubových a mimoklubových turnajov sme prišli. Z technologických, praktických, kapacitných, ekonomických, … príčin sa potom stránka nášho klubu ešte niekoľkokrát presťahovala, až sme namiesto free hostingovej služby prešli na platenú službu. Takmer všetky predchádzajúce stránky doteraz fungujú, jedna z nich zanikla a tak niektoré pre klub historicky významné výsledky v súčasnosti neviem spätne zdokumentovať.

Podobný prípad sa stal aj so stránkou Slovenského bridžového zväzu. Výsledky turnajov asi na zrkadle zachované sú, ale odkazy či už z Wikipédie alebo z databázy zväzu v mnohých prípadoch nie sú funkčné. Ja to zisťujem, keď sa pokúšam aktualizovať údaje o slovenskom bridži na wikipédii. S hrôzou som si uvedomil, že väčšina starých, kedysi určite fungujúcich referencií, nefunguje. Keď ich skúsim dohľadať, tak sa mi vo väčšine prípadov podarí nájsť ich súčasné umiestnenie, ale mnohé odhadom aspoň 20% nenachádzam (nemusí to znamenať, že sa ešte dodatočne nenájdu).

Pred niekoľkými dňami som zistil, že podobne prestávajú byť funkčné staršie odkazy na výsledky turnajov z databázy Slovenského bridžového zväzu. Keď som to bližšie skúmal, zistil som, že dáta zmizli z webu Dušana Šlachtu. Napísal som mu e-mail a našťastie to nebude také strašné. Keďže má na hostingu, kde dáta prezentuje, veľmi obmedzený priestor, dáta sám po nejakom čase maže, ale lokálne ich má odložené (zmazané sú asi údaje staršie ako ročník 2011). Dohodli sme sa, že mi ich nejakým spôsobom sprístupní. Zverejním ich spätne na našej stránke a možno sa s Edom Veleckým dohodneme, že sa to potom presunie na stránku SBZ.

Mnoho zo skúsenostne starších košických bridžistov vlastní starú československú bridžovú literatúru hlavne Českoskovenské bridžové spravodaje, poľské a maďarské bridžové časopisy. Som ochotný oskenovať tieto staré bridžové spravodaje, ale ja ich nemám. Kto ich má, nech mi ich požičia, po oskenovaní vrátim. Ak v poľských či maďarských časopisoch naďabíte na zmienku o Košickom klube, či slovenskom bridži, časopis mi prineste a ja ho elektronicky spracujem. Pracoval som vo Verejnej knižnici Košice, na regionálnom oddelení sa nám nepodarilo dohľadať zmienku o tom tradovanom víťazstve za prvej Československej republiky, ani o víťazstve košického družstva vo Vysokých Tatrách 1947/48. Ak niekto z vás tieto články vlastní, informujte ma.

Počas ostatného stretnutia Košice-Miškovec nám vyskočil podobný problém. Nikto z pamätníkov nevie, či tieto stretnutia hráme od roku 1967, 68, 69. Pamätníci trvdia, že to bolo vtedy niekedy. Ak sa podarí nájsť článok v maďarskom bridžovom časopise, budeme mať fyzický dôkaz, že ide o jedno z najstarších pravidelných bridžových medzimestských stretnutí, ak nie vo svete, tak v strednej Európe určite.

HĽADAJTE! 🙂