Kurz bridžu pre začiatočníkov

Kurz sa koná každú stredu o 17:00 v klubovej miestnosti KBK, Matematický ústav UPJŠ, Jesenná 5.

POZOR ZMENA: Po dohode účastníkov kurzu znova začíname o 17:00

Na druhej lekcii sa zúčastnilo 11 adeptov bridžu a okrem školiteľa jedna skúsená hráčka KBK, hralo sa na troch stoloch.

  1. lekcia – Pravidlá bridžu
  2. lekcia – Hodnotenie sily listu
  3. lekcia – Hodnotenie splnených a nesplnených záväzkov
  4. lekcia – Licitačný systém SAYC – Otvorenia
  5. lekcia – Odpovede po otvorení 1 vo farbe
  6. lekcia – Odpovede po otvorení 1BT
  7. lekcia – Dražba po otvorení 2 trefy
  8. lekcia – Blokujúce otvorenia
  9. lekcia – Obrana

Neprebrané, naučiť sa samoštúdiom alebo konzultovať so školiteľom pred klubovými turnajmi:

Prezentácia