V utorok sa v KBK hrala tradičná Maďarská simultánka. Celkové výsledky sú na tejto adrese. Oproti lokálnym výsledkom došlo v globálnom hodnotení k značným posunom. Simultánky sa zúčastnilo 236 párov.

Výsledky košických hráčov v globálnom poradí:

 9   1854.98     61.34%     Tibor Menyhert - Branislav Sikra
 25   1773.49     58.65%     Katarina Hornakova - Mirko Hornak
 34   1751.20     57.91%     Miroslav Ploscica - Dusan Stevak
 37   1742.30     57.62%     Anton Skerlik - Vladimir Munka
137   1474.40     48.76%     Marika Kronova - Judita Stofkova
149   1452.28     48.03%     George De Clerq - Alzbeta Chmelarova
185   1337.96     44.24%     Daniel Vagac - Jana Tesserova
208   1251.78     41.39%     Oto Gabrik - Vojtech Belcak
210   1248.19     41.28%     Viera Novakova - Alica Simonova
214   1233.48     40.79%     Marta Sinicakova - Alena Kominkova
Rank Pair Names                     Total  Max Score%
===========================================================================
 1  4 Miroslav Ploscica & Dusan Stevák      122,00  192 63,54
 2  10 Tibor Menyhért & Branislav Sikra      117,00  192 60,94
 3  3 Katarína Hornáková & Mirko Hornák      116,00  192 60,42
 4  7 Anton Skerlík & Vladimír Munka       113,00  192 58,85
 5  5 Oto Gabrik & Vojtech Belcák         89,00  192 46,35
 6  8 Daniel Vagac & Jana Tesserová        87,00  192 45,31
 7  6 George DeClerq & Alzbeta Chmelárová     84,00  192 43,75
 8  1 Viera Nováková & Alica Simonová       82,00  192 42,71
 9  9 Mária Kronová & Judita Stofková       78,00  192 40,63
 10  2 Marta Sinicáková & Alena Komínková      72,00  192 37,50
===========================================================================