Košický bridžový klub dnes postihla ťažká strata, zomrel Martin Klimčík náš veľmi dobrý priateľ.

Česť jeho pamiatke.

tm

Fotografia

Fotografia