Do klubu vo februári začali chodiť noví hráči, absolventi kurzu a členovia krúžku Gymnázia Alejová. Aj preto sa nás v piatok 4.3. stretol tohoročný rekordný počet hráčov. Hrali sme na piatich stoloch. Keďže začiatočníci zatiaľ hrajú relatívne pomaly, hrali sme systémom Mitchell a odohrali sme 20 rozdaní.

Aj tak sme hrali do ôsmej. V miestnosti máme 6 stolov a v kumbálku ešte dva, takže v klube môže hrať najviac 32 hráčov. Ak nás bude viac, určite to vyriešime. Keď hráte proti začiatočníkom, alertujte prosím aj tie umelé hlášky, ktoré sa bežne nealertujú, lebo sú obvyklé: Stayman, transfery a tak podobne. Na nasledujúcej fotke je pohľad na takmer plnú hraciu miestnosť.