Nový dizajn stránok

Rozhodol som sa prejsť na nový redakčný systém. Svojho času som sa vás na našich stránkach spýtal, čo si myslíte o prípadnej zmene, ale nedočkal som sa žiadnej odozvy a preto som sa musel rozhodnúť sám.

S doterajším redakčným systémom SunLight som bol vcelku spokojný, ale niektoré funkcie mi v ňom chýbali. Rozhodol som sa pre WordPress, ktorý chýbajúce prvky obsahuje.

Staré stránky sú na adrese old.bridgekosice.sk.

Pokiaľ niekto z členov klubu má záujem podieľať sa na tvorbe našich stránok, zaregistrujem ho ako redaktora a môže sa realizovať.

Každý článok môže byť v tomto CMS zaradený do nejakej rubriky či viacerých rubrík, popritom môže obsahovať viacero kľučových slov (tagov), takže spätne by sa k nemu mal používateľ pomerne ľahko dostať. Samotný dizajn stránky je voliteľný. Navigačný panel môže byť vľavo alebo vpravo, či na oboch stranách, možno tu vytvárať viacúrovňové menu a kopec ďalších vecí.

V pôvodnom CMS boli komentáre ku článkom často neprehľadné, v podstate sa dalo reagovať len na materský komentár a ak niekto reagoval na nejakú reakciu, tak niekedy sa táto reakcia objavila úplne inde, takže sa strácala niť. V tomto systéme by diskusie mali byť prehľadnejšie, viď príklad pod článkom.

Ako mám nazvať položku v menu, ktorá sa zatiaľ nazýva výuka, ale mali by sa pod ňou skrývať okrem kurzu bridžu aj články určené pokročilým či expertným hráčov o riešení konkrétnych dražobných, zohrávkových alebo obranných problémoch?