OTM Scorer – Open Tournament Manager Bridge Scorer

Systém na prezentáciu výsledkov bridžových turnajov. Časom snáď bude prepracovaný aj na skórovací program. K napísaniu systému ma inšpiroval Edo Velecký, s ktorým sme  e-mailovo diskutovali o spôsobe prezentácie výsledkov slovenských bridžových turnajov, mnohé podnety som získal tiež od Dušana Šlachtu. Nejaké námety vyplynuli aj z diskusie pod článkami o prezentácii a väčšinou boli implementované, bohužiaľ nové pripomienky už nepribúdajú.

Vstupné dáta sa zatiaľ produkujú v iných skórovacích programoch. Najjednoduchšie je, ak my vedúci turnaja alebo skórer pošle databázu vytvorenú z bridžmejtov. Pokiaľ v turnaji bridžmejty neboli použité, vstupné dáta môžu byť vo formáte ECATS.

Krajným riešením je, že výsledky turnaja prepíšem ručne, ale kým vyššie uvedené spôsoby sú záležitosťou na 5 až 10 minút, takýto prepis výsledkov je časovo výrazne náročnejší s možnosťou zavlečenia chýb.

Systém je napísaný v PHP a používa sa databáza MYSQL, predpokladám, že by to fungovalo aj pod inými SQL databázami.

Najnovšie zmeny:

 • Butler
 • Priebežné výsledky v družstvách sú utriedené podľa priemerného zisku VP. Relevantnejšie poradie, ak družstvá neodohrali rovnaký počet zápaov.
 • Správne poradie, ak páry neodohrali rovnaký počet rozdaní

Implementované

 • párové turnaje na topy
 • družstevné turnaje hodnotené škálou VP, pričom možno zvoliť škálu alebo vytvoriť novú škálu
 • zaevidované PID všetkých slovenských a českých hráčov, PID českých hráčov sú zväčšené o 10000, poľskí hráči sú evidovaní s číslami zväčšenými o 100000, zaevidovaní sú len tí poľskí hráči, ktorí sa zúčastnili niektorého z turnajov evidovaných v databáze, hráči iných zväzov alebo hráči, ktorých PID nepoznám sú do databázy zadávaní so zápornými číslami
 • editor pohybu kariet a hráčov

Implementovať

 • nerovnovážny výsledok
 • vážený výsledok
 • ADJ v družstevných turajoch s možnosťou ubrať/pridať Imp aj VP
 • možnosť zmazať člena súťažnej jednotky
 • možnosť označiť, ktoré stolové lístky sa majú vytlačiť a koľko ich má byť na strane
 • načítanie turnaja z ECATS formátu
 • možnosť zadať adresu podujatia, či dokonca celé menu s odkazmi na sprievodné turnaje na podujatí, napr. MM Slovensko: Úvodný párak, Družstvá, Hlavný párový turnaj, Fotografie, História
 • ošetriť, ak používateľ zadá neexistujúci turnaj, pár, rozdania, …
 • majstrovské body
 • počet škrtaných výsledkov pri Imp
 • individuály
 • zautomatizovanie prenosu údajov z BM do MYSQL databázy – zatiaľ to trvá cca. 5 minút, pričom ľahko môže dôjsť k omylu
 • štatistiky
 • generovanie PBN súboru
 • minimax – výpočet optimálneho výsledku – druh záväzku a počet total points
 • možnosť zvoliť jazyk prezentácie: slovensky, anglicky, česky, …
 • prepojenie s licitačným trenažérom
 • prepojenie s GIB Vieverom
 • live prenos výsledkov práve prebiehajúceho turnaja na internet
 • zaevidovanie všetkých doterajších turnajov KBK, ku ktorým mám databázy BM
 • možnosť evidencie turnajov aj z iných klubov
 • evidencia vybraných turnajov na BBO – predbežne iba Československé turnaje
 • prepracovanie aplikácie na komplexný skórovací program
 • po kliknutí na meno hráča nech sa zobrazí jeho profil v databáze SBZ, ČBS, Poľského bridžového zväzu, EBL a WBF
 • NEBOJTE SA NAVRHNÚŤ AJ NA PRVÝ POHĽAD NEZMYSELNÉ ČI NEREALIZOVATEĽNÉ FUNKCIE

Pôvodný článok k prezentácii výsledkov.

Článok o prvom prototype systému

Dostupné zostavy

 • Ak sa zadá adresa prezentácie bez parametrov, zobrazí sa posledne zaevidovaný turnaj.
 • Ak je parameter menu=list, zobrazí sa zoznam všetkých zaevidovaných turnajov
  • kliknutím na ID turnaja sa zobrazí výledková listina daného turnaja
  • kliknutím na názov turnaja sa zobrazia všetky turnaje s rovnakým názvom
  • kliknutím na miesto turnaja sa zobrazia všetky turnaje hrané na danom mieste – Michalovce
  • kliknutím na druh turnaja sa zobrazia všetky turnaje daného druhu: družtsvá, páry, individuál – neimplementované
  • kliknutím na skórovaciu metódu sa zobrazia turnaje s danou metódou skórovania – neimplementované
 • Párové turnaje
  • Rank – výsledková listina
  • Boards – zápisový lístok – prvé rozdanie prvého kola, ak sú zaevidované karty a minimaxy zobrazia sa, keď je kurzor myši na čísle páru, zobrazia sa mená hráčov, keď na číslo kliknete, zobrazí sa ich privátna karta. V rozdaniach sa môžete pohybovať kliknutím na číslo rozdania, kliknutím na < > posun o číslo nižšie alebo vyššie, kliknutím na All sa zobrazia všetky rozdania daného kola, kliknutím na číslo kola sa presuniete na rozdania daného kola
  • Frequencies – frekvencie výsledkov v jednotlivých rozdaniach (bug – nezobrazuje ďalšie kolá)
 • Družtevné turnaje
  •  Rank – výsledková listina, kliknutím na poradie sa zobrazia zápisové lístky všetkých zápasov družstva
  • Cross table – krížová tabuľka, kliknutím na konkrétny výledok sa zobrazí zápisový lístok daného zápasu
  • Matches – zápisové lístky jednotlivých družstiev
  • Butler – butler jednotlivých hráčov, utriedený je podľa priemerného zisku Imp na rozdanie
   • kliknutím na meno hráča a sa zobrazia výsledky všetkých ním odohraných rozdaní
  • Boards – výsledky daného rozdania z hľadiska zápasov a z hľadiska butlera
 • Ak je parameter miera nastavený na full, zobrazí sa rozsiahlejšie menu
  • PBN – rozdania v PBN formáte – neimplementované
  • vyššie spomínaný zoznam turnajov
  • štatistiky nad turnajmi – neimplementované
  • Players – zoznam hráčov v abecednom poradí
   • kliknutím na číslo hráča sa zobrazí jeho vizitka v databáze SBZ alebo Poľského bridžového zväzu. Vizitky českých hráčov takto zatiaľ prístupné nie sú, lebo ich PID nijako nekorešpondujú z identifikačnými číslami v databáze ČBS
   • kliknutím na meno hráča sa zobrazia všetky jeho turnajové výsledky
   • kliknutím na skratku klubu sa zobrazia iba hráči daného klubu
   • kliknutím na hlavičku stĺpca klub alebo zväz sa hráči utriedia podľa daného stĺpca, kliknutím na Turnajov sa utriedia hráči podľa počtu odohraných turnajov. V budúcnosti by mala pribudnúť možnosť triediť a filtrovať podľa každého stĺpca