Stránka Gejzu Borosa

Gejza na svojej stránke publikuje rôzne zaujímavé rozdania. Čas od času sú tam zverejnené aj klubové výsledky, keď nie som v klube. Zaujímavé rozdania Pre začínajúcich Z dejín bridžu