Agresívna licitácia. Ako ju merať?

Rôzni hráči pristupujú k licitácii rôzne, hlavne v zásahoch. O hráčoch, ktorí intenzívnejšie zasahujú do dražby, či ju ženú na vyššie stupne sa zvykne hovoriť, že sú agresívni. Dá sa táto agresívnosť nejako merať? Možno zaviesť niekoľko mier agresívnosti páru. 1. Ako často pár zohráva? Zo štatistického hľadiska by mal každý pár zohrávať približne polovicu …

Agresívna licitácia. Ako ju merať?Read More