14.6. 1. Skalka-Skalková 2. Babničová-Lovíšková 3. Gabrik-Gregová, 8 párov

18.6. 1. Gabrik-Siničáková 2. Horňák-Šimonová 3. Munka-Pankovič, 9 párov

21.6. 1. B.Šikra-A.Horňáková 2. Horňák-Menyhért 3. Nováková-Šimonová, 8 párov

25.6. 1. Frajt-Pankovič M. 2. Šikra-Horňáková A. 3. Chmelárová-De Clerq, Horňák-Menyhért, 8 párov

28.6. 1. Boros-Vodička 2. Teššerová-Vagač 3. Nováková-Šimonová, 10 párov

14. sme boli s Alicou na turnaji v Uherském Hradišti, 18.6. ma zdržali pracovné povinnosti, takže som nehral a 21.6. som kvôli práci nestihol namiešať. Preto sa všetky tri turnaje hrali s ručne miešanými kartami a prvé dve sa hrali bez bridžmejtov.

25.6. bol problém s miešačkou, prvých 22 rozdaní namiešala bez problémov, 23. po niekoľkých pokusoch, keď som ju vypol a zapol a keď bol problém i pri miešaní 24. rozdania, tak som to vzdal a zvyšné rozdania sa miešali ručne.

26.6. sa problém s miešačkou zopakoval a tak rozdania boli miešané ručne.

V utorok neprídem

V utorok sa otvára prístavba Verejnej knižnice Jána Bocatia na Hviezdoslavovej ulici. samotné otvorenie je o 14:00 a o 17:00 bude hudobno-poetické pásmo Voda čo ma drží nad vodou, venované košickému básnikovi Jozefovi Urbanovi.