1. Babničová-Lovíšková 2. Pankovič J.-Munka 3. Varga-Gabrik, 11 párov

Dokumentácia

V piatok hráme celosvetovú simultánku WBF, štartovné na hráča je 2 Eurá.

Srdečne pozývame členov i nečlenov klubu na tento malý bridžový sviatok. Výťažok zo štartovného WBF venuje na rozvoj mládežníckeho bridžu.