Ako dražiť, ak súperi zasiahli do otvorenia 1BT?

Počas zápasov proti Miškolcu sme mali s Braňom dvakrát haváriu po otvorení 1BT. Ukázalo sa, že niektoré licitačné sledy, ktoré sme explicitne nedohodli, každý z nás chápal inak. Dúfajme, že už to máme dohodnuté 🙂

1BT
Kontra 2  Pas Pas

Ja som hlášku pochopil ako slabosť na pikoch, Braňo ju myslel ako transfer do lacnej farby. Oba postupy môže mať pár dohodnutý, podstatné je, aby daný sled chápali obaja rovnako.

Po búrlivej diskusii sme dohodli nasledovné:

Pas – hrajme 1BT s kontrou

Rekontra – povedz 2, buď odpasujem alebo opravím na 2, ak poviem dve kára, pasuj.

2 – Stayman

2 – transfer do sŕdc

2– transfer do pikov

3– šesťlist, vhodný do 3BT, inak málo bodov

3– šesťlist, vhodný do 3BT, inak málo bodov

2BT – invit do 3BT? Dal som sem otáznik lebo v družstevnom turnaji, ak tam máme 3BT, je 1BTX+2 za 380 alebo za 580, ak tam 3BT sú, ak tam nie sú a máme iba 8 zdvihov, namiesto aby sme získali 280/380 bodov, padneme za 50 alebo za sto. Oproti 3BT stratíme 1 imp ale možno získame 7 alebo 10 imp. V párovom turnaji je to zložitejšie, ak všetci budú plniť 3BT a my 1BTX+2, získame nulu, ale keď tam je  10 zdvihov, máme top, a keď tam 3BT nie sú, máme top alebo výsledok blízky topu. Tiež sa môže stať, že partner 2BT odpasuje, takže 2BT po kontre doporučujem nedražiť, buď Pas alebo 3BT a 3BT iba v topskórovom turnaji..

3BT – to chcem hrať

Výhodou tejto dohody oproti transferu do lacnej farby je, že sa bude hrať o stupeň nižšie. Nevýhodou je, že súperi dostávajú priestor dražiť záväzok na druhom stupni.

Aké sú možnosti po zásahu do 1BT?

Generálne pravidlo neexistuje, závisí aj od toho, čo zásah znamená. Ak je to umelá hláška, tak asi treba dražiť inak, než keď je prirodzená. Niekto hrá kontru, ako ukázanie nejakého 6 listu, ostatné hlášky sú dvojfarebné, iní zasahujú prirodzene a kontra je takmer trestná, hovorí, že má aspoň toľko bodov, ako je minimum otvorenia súpera plus jeden bod. Teda, ak súperi otvárajú slabý bez 12-15 FB, kontra ukazuje aspoň 13 FB, ak hrajú silný bez 15-17 FB, kontrujúci má aspoň 16 FB. Ak má tých bodov priveľa, je riziko, že partner kontru neustojí, takže často bude lepšou hláškou Pas.

  1. Po zásahu prirodzená dražba
  2. Po zásahu tak, akoby zásah nebol, na zásah 2 kontra Stayman, 2 transfer, 2 transfer, 2 transer do lacnej
    Na kontru: 2 Stayman, …
    Na 2: Ak je 2 prirodzené, kontra je transfer do sŕdc, ak sú to obe drahé farby, mám kára.
  3. Nejaká podobná modifikácia, ako sme vˇnedeľu dohodli s Braňom.

Ako dražia po zásahu Edo Velecký s Jurajom Kvočekom

V komentári pod článkom dal Edo Velecký link na ich dražbu po zásahu do 1NT: