Pravidlá alertovania

V diskusii k článku Nealertovanie umelých hlášok Edo spomenul česko-slovenské pravidlá alertovania. Bohužiaľ žiadne slovenské pravidlá alertovania v skutočnosti neexistujú a pri rozhodovaní sa opierame aspoň o české pravidlá alertovania.

P.S. Ako z diskusie pod článkom vyplynulo, slovenské predpisy alertovania máme, len sú dobre utajené 🙂 Nájdete ich v súťažnom poriadku príloha číslo 3. Bolo by vhodné všetky prílohy súťažného poriadku zverejniť na stránke SBZ aj samostatne, alebo aspoň na začiatok súťažného poriadku dať priame hypertextové odkazy na každú z príloh.

Continue reading

Nealertovanie umelých hlášok

Mnohé naše páry, hlavne  hrajúce Poľský tref, často nealertujú umelé hlášky partnera alebo ich alertujú opozdene, neraz až potom, čo súper zadražil. Každému sa čas od času stane, že zabudne alertovať, ale keď sa z nealertovania stane pravidlo, tak by mal nastúpiť rozhodca a nealertovanie by mal primerane trestať. Continue reading

Splinter

Ján Pankovič

Metódy slemovej dražby

Časť III. Splintery

Čo je splinter?

Splinter je neobvyklý skok pod úrovňou hry. Ukazuje silu dostatočnú na hru, silno schvaľuje za tromfovú poslednú farbu, ohlásenú partnerom a ukazuje singel alebo šiken vo farbe skoku a aj inak zaujímavý list. Continue reading

Poľské dvojfarby

Štandardnou súčasťou súčasného Poľského trefu sú dvojfarebné otvorenia 2/2/2BT. Kedysi sa v Poľskom trefe dve päťlisté farby z ktorých aspoň jedna bola drahá dražili cez otvorenie 2 Wilkosz. Keďže medzinárodné organizácie a následne národné bridžové zväzy zaviedli silné reštrikcie voči hnedým konvenciám, namiesto konvencie Wilkosz sa zaviedla sada konvencií: 2 – minimulti a spomenuté dvojfarebné otvorenia. Continue reading

Slemová dražba I.

Metódy slemovej dražby

Na úvod si dovolím zopár poznámok. Tak za prvé: počítanie FB nie je jedným z desatora Božích prikázaní, je to iba pomôcka na určenie sily listu.

Za druhé: nie je pravda, že na dražbu slemu potrebujete vždy 33 FB. Na úspešnú dražbu slemu potrebujete získať dvanásť zdvihov a pritom zabrániť súperom, aby si hneď vzali dva.

Za tretie: nie je pravda, že Blackwood je metóda slemovej dražby. Práve naopak: Blackwood slúži na to, aby sme náhodou nedošli do slemu bez dvoch Es len preto, že máme obaja silný list. Blackwood je kontrolný mechanizmus. Continue reading

Ako sa vyhnúť zjavne nesplniteľnému slemu

V turnaji 28.1.2014 v rozdaní 1 bol zo 6 možností 5 krát vydražený slem, ktorý sa nedal splniť. Predpokladám, že na väčšine stolov prebiehala dražba takto:

1-2

3-4NT

5-6

Dražbe tohto slemu sa pritom možno jednoducho vyhnúť a to hláškou 4 – mám cuebid kárový, nemám cuebid trefový, mám záujem o slem, ak máš cuebid trefový. Keďže sever cuebid trefový nemá, zadraží 4 a budú sa hrať 4 srdcia.

Väčšina párov v klube draží slemy priamočiaro priamou otázkou na esá bez pomoci cuebidov. Cuebidovanie má aj svoje úskalia, keďže na cuebid môže prísť výnosová kontra, alebo vynechaním cuebidu prezradíme súperom, kde nás „bota tlačí“ a tak si rovno zo štartu odtiahnu svoje zdvihy, kým pri iných stoloch štart do tejto farby nemusí prísť a spraví sa tam nadzdvih.

Druhou možnosťou by bolo namiesto 4 dražiť 3, ako cuebid pikový, len riskujete, že to partner nepochopí ako cuebid, ale ako oneskorené sfitovanie pík. Ak by vašu hlášku pochopil správne, tak teraz on povie 4, cuebid kárový, nemám cuebid trefový a teraz vy vypnete na 4.

Konvencia DOPI

Napísal: Ján Pankovič

Svet je plný darebákov, ktorí, pokiaľ si nedáte pozor, sú schopní nielen všetkého možného, ale aj vecí zdanlivo nemožných. Nielen, že vám ukradnú nos medzi očami, ale budú schopní bezočivo tvrdiť, že tak jednajú pre vaše dobro. A nemusia to vždy byť iba politici…

Tak napríklad na párovom turnaji 31. januára som v rozdaní č. ?? sedel na Severe, dražil som ako posledný a mal som takýto list: xxx JXxx DXxxx x. Nuž uznávam nie je to ten vysnívaný list, aký by si človek prial dostávať každý deň… a že by sa s niečím takým mal dražiť slem?

Lenže EW sú v druhej, zatiaľ čo NS sú v prvej, takže až také jednoduché to nie je.

E: 1

S: 2

W: 4BT* čo je zrejme Blackwood a z môjho 5-listu to vyzerá, že Západ má singla, ba možno dokonca aj šiken v srdciach.

Preto nezostáva nič iné, len skúsiť drobnú diverziu:

N: 53 pády s kontrou sú za 500, 4 za 800, dokonca aj 5 pádov za 1100 sú ešte stále menej, než 1430 za slem. Tak prečo nie?

E: kontra … zdá sa, že Východ nevie, čo má vedieť…

S: pas

W: 5

N: pas

E: 6

S: pas

W: pas

N: 7

E: kontra! Zrejme trestná.

Samozrejme, že je to bezočivá zlodejina. Bez 4? za 800. Čistý zisk činí 630 bodov. Nuž ak sa to prepečie, tak prečo nie?

Preto, aby ste neboli voči podobným lotrovinám bezbranní, boli už dávno vymyslené konvencie DOPI a ROPI. Pokiaľ pochodujete ku slemovým výšinám, tak spravidla protivníci zvyknú do dražby zasahovať (či kontrovať konvenčnú hlášku) hlavne preto, aby naznačili výnos. V našom prípade to bol síce blok a mal hlavne zabrániť presnej dražbe v slemovej zóne, avšak v princípe sa nič nemení. Pripraveného človeka nemôže prekvapiť ani prietrž mračien.

DOPI (presnejšie D0P1) je mnemotechnická pomôcka.

Double /kontra/ 0 Es

(Redouble /rekontra 0 Es)

Pas 1 Eso

Dražba viac

To vám umožní presne oznámiť počet Es. A pri ich nedostatku toho drzáňa drzého poriadne skúpať aj s kontrou. Aby nabudúce nebol drzý. Alebo si svoju drzosť aspoň poriadne rozmyslel. Inak by vám mohol skákať po hlave aj nabudúce…

Dražba s lacným fitom

Napísal: Ján Pankovič

Pokiaľ máme fit, je dobré túto skutočnosť partnerovi oznámiť. Už keď sme boli začiatočníci, tĺkli do nás: s podporou podpor partnera! Je to síce pekné, chvályhodné, logické … ale občas to môže spôsobiť problémy, pokiaľ máme zhodu iba v lacnej farbe. Teda nejedná sa nám o prípady, keď máme bočný drahý 4-list, alebo pravidelný list s roztrúsenou silou. Continue reading

Prečo trenažér často draží hlúposti?

Trenažér je naprogramovaný tak, že okrem otvorení, prvých odpovedí a zásahov, ktoré sú ošetrené všeobecnými kritériami, sú ďalšie hlášky zaevidované v databáze licitačných sledov. Pokiaľ trenažér sekvenciu v databáze nájde, porovná charakteristiky draženého listu s charakteristikami, ktoré sú v databáze, ak nejakej hláške charakteristiky listu vyhovujú, trenažér zvolí danú hlášku. Ak žiadnej z charaketistík list nevyhovuje alebo daný licitačný sled v databáze nie je, tak zatiaľ trenažér dáva hlášku Pas. Continue reading

Konvencia Truscot

Viacero silnejších párov v klube hrá Precision, pre ktorý je jednou z hlavných charakteristík otvorenie silným trefom – 1 je od 16 figúrových bodov alebo adekvátny počet stratových zdvihov. Väčšina párov do silného trefu nezasahuje, v obave, že by to nemuselo dopadnúť dobre, ak budú padať s kontrou. Na druhej strane však, si potom súperi vedia odovzdať o svojich listoch všetky informácie, ešte aj čísla topánok.

Účinnou zbraňou proti silnému trefu je konvencia Truscot. Spočíva v nasledujúcom: Continue reading

Logické odvodzovanie, ako v Sudoku

Som známy tým, že zvyknem „zakazovať“ partnerom myslieť. Prirodzene, že to nemyslím doslova, ale takmer vždy, keď sa nejaký môj partner zamyslí, katastrofa je na obzore. Vo väčšine prípadov stačí mechanicky uplatňovať bridžové zásady a hra plynie sama a napodiv správnym smerom.

Prirodzene, že sa počas hry vyskytnú situácie, kedy sa skutočne treba zamyslieť a v ktorých správna logická úvaha vedie k dobrému výsledku. Partnerom „zakazujem“ myslieť, lebo obvykle sa ich logické úvahy uberajú úplne mylným smerom. Chcem po nich, aby sa naučili hrať mechanicky správne a pokiaľ budú mať zvládnutú mechaniku, môžu pristúpiť k logike 🙂 (vyššie uvedené sa prirodzene nevzťahuje na môjho stabilného partnera) Continue reading

WordPress theme: Kippis 1.15