Ako hrať pri 6 stoloch?

Žiadam hráčov KBK, aby si našli chvíľu času a vyplnili anketu, na základe ktorej sa rozhodneme, aký formát turnaja budeme hrať, keď sa nás zíde 11 alebo 12 párov. Zatiaľ sa zapojilo iba 10 hráčov. Anketa bude uzavretá 8.12.2014.

[poll id=“12″]

Možno vybrať najviac dve možnosti

[poll id=“13″]

Možno vybrať najviac dve možnosti

Keď si pozrieme výsledky z KBK, tak najčastejší počet párov býva v klube 11 a 12. Pri takomto počte párov síce už začínajú byť výsledky v topskórovom turnaji relevantné, ale pri rozpise každý s každým odohráme iba 20 alebo 22 rozdaní. V zásade sú dve riešenia. Buď nebude hrať každý s každým a použije sa skrátený Howell 9 kôl po 3 rozdania, alebo by sme hrali úplný Howell po 3 rozdania. Čiže v prvom prípade by sme odohrali 27 rozdaní a v druhom 33. Nevýhodou druhého riešenia je, že by sme hrali až pridlho. Najmenej 4 hodiny skôr 4:30 a musel by som namiešať 33 rozdaní, z toho 6-7 rozdaní zbytočne, ak sa nás zíde iný počet párov. Nevýhodou prvého riešenia je v podstate len to, že nehrá každý s každým a ak by bolo párov 11, tak niekto hrá 27 a niekto 24 rozdaní. Na druhej strane vyšší počet odohraných rozdaní zvyšuje celkovú relevanciu dosiahnutých výsledkov, i keď sú čiastočne skreslené tým, že niekto mal náročnejších a niekto menej náročných súperov. Aby sa táto nevýhoda eliminovala, páry by nemali mať dopredu vyárendované čísla, ale čísla by sme pred turnajom losovali. Čiže v jednom turnaji by bol/nebol ktosi zvýhodnený/znevýhodnený a v inom by sa táto výhoda/nevýhoda dotkla niekoho iného. Možno však niekomu vyhovuje, ak turnaj odohráme rýchlo.