Anketa SBZ k organizácii konferencie

Anketa sa skončila, jej výsledky možno nájsť na tejto adrese. Zapojilo sa do nej ale veľmi málo členov SBZ, takmer všetci účastníci ankety sú z nášho klubu, aj to vďaka tomu, že popri online vyplnení ankety väčšina z nás vyplnila anketové lístky v klube.

Predsedníctvo SBZ na základe výsledkov ankety prijalo nasledujúce závery:

1/Výsledky ankety boli zverejnené na stránke SBZ. K počtu členov registrovaných v SBZ sa ankety zúčastnilo minimum členov, čo naznačuje nezáujem členov SBZ vyjadriť sa k tejto problematike. Kluby z KE a MI súhlasia s posunutím konania a dejiska konferencie viac na západ. Takýto krok bude mať opodstatnenie iba v prípade, ak bridžisti z BA, ZA, TO sa konferencie zúčastnia.

2/Na základe ankety sa predsedníctvo rozhodlo, že sa konferencia nebude konať počas MMS v Poprade, ale samostatne. Predsedníctvo navrhlo Žilinu ako miesto konania konferencie, dňa 29.11.2014 so začiatkom o 10,00 hod. Zároveň poverilo PD úlohou zabezpečiť miestnosť a dať členom P-SBZ na vedomie podmienky zabezpečenia priestorov konania konferencie. Bol podaný návrh na preplatenie cestovných nákladov delegátom, ktorý nebol odsúhlasený (2x ZA, 3x PROTI).

Zápisnica

__________________________________________________________

Na stránke SBZ je zverejnená anketa k spôsobu organizovania konferencie. Bolo by vhodné sa do nej v čo najpočetnejšom počte zapojiť, na základe jej výsledkov môže dôjsť k zmene alebo k zachovaniu doterajších zvyklostí jej organizovania.

_________________________________

Anketa ohľadom miesta a času konania konferencie SBZ a ohľadom frekvencie konania konferencií SBZ.

 

Vaše odpovede sú pre Vás osobne nezáväzné. Na dané otázky však odpovedajte ako potenciálny delegát konferencie SBZ, ale zároveň nás Váš názor zaujíma aj ako člena SBZ, ktorý sa konferencie nezúčastňuje.

 

Otázka 1 testuje, ktorá z našich súťaží je podľa Vášho názoru najvhodnejšia pre jej spojenie s konaním konferencie SBZ. Ste za to, aby sa konferencia  konala počas nasledujúcej súťaže:

a)      Medzinárodné majstrovstvá Slovenska.

b)      Veľká cena Košíc

c)      Malá cena Žiliny.

d)      iná súťaž – napíšte ktorá.

e)      nespájať konferenciu s inou súťažou, ale organizovať ju ako samostatné podujatie.

Ako odpovedajúci voľte maximálne dve z týchto možností, pričom ich zoraďte podľa priority. Príklad 1e, 1a.

 

Otázka 2 predpokladá, že konferencia sa koná počas Medzinárodných majstrovstiev Slovenska (súčasný stav) a týka sa času konania konferencie. Ste za to, aby sa konferencia v takomto prípade konala:

a)      v sobotu večer po skončení prvého kola párovej súťaže ( súčasný model).

b)      v sobotu ráno pred začiatkom druhej časti súťaže družstiev.

c)      piatok popoludní pred začiatkom prvej časti súťaže družstiev.

d)      iný termín: napíšte konkrétne aký.

 

Ako odpovedajúci zvoľte max dve z týchto možností, pričom ich zoraďte podľa priority. Príklad: 2c, 2a.

 

Otázka 3 testuje ochotu členov SBZ zúčastniť sa konferencie (na vlastné alebo klubové náklady, ak klub disponuje takýmito zdrojmi),  ak konferencia nie je spojená s konkrétnou súťažou a koná sa ako samostatná akcia. Konferencie sa zúčastním, ak sa konferencia bude konať

a)      v blízkosti môjho bydliska

b)      v rozumnej kompromisnej vzdialenosti od miesta bydliska

c)      hocikde na našom území

Ako odpovedajúci voľte maximálne dve z týchto možností,  pričom ich zoraďte podľa priority. Príklad 3c, 3b.

 

Otázka 4 sa týka frekvencie konania konferencie, ktorá vyplýva zo stanov SBZ. Súčasné stanovy určujú povinnosť zvolania konferencie najmenej raz ročne. Zároveň určujú funkčné obdobie volených orgánov ako trojročné. Podporujete zmenu stanov tak

a)      aby funkčné obdobie volených orgánov bolo štvorročné?

b)      aby povinnosť zvolať konferenciu bola najmenej raz za 2 roky?

Ako odpovedajúci voľte odpoveď 4a-áno alebo 4a-nie a odpoveď 4b-áno alebo 4b-nie.

 

Odpovede na anketu pošlite emailom na adresu sbz@bridgeclub.sk  do 10.  augusta 2014. Ako predmet emailu uveďte anketa.