Medzinárodné majstrovstvá Slovenska 2014

Páry:1. Molnár L.-Szilágyi
2. Wajdowicz-Hycnar
3. Svobodová-Svoboda

Majstrami Slovenska v súťaži párov sa stali

Martin Vodička – Jakub Jakabšic.

Osobitné ocenenia MMS:
najlepší ženský pár Vlasta Babničová-Eva Lovíšková
najlepší mix Ljubov Tokárová-AlojzZlacký
najlepší seniorsky pár Galka-Jaros (Poľsko)
najlepší juniorský pár Martin Vodička – Jakab Jakabšic

Družstvá:
1. KLEM
2. KBK Košice
3. BKP

Výsledky

Fotografie:

Alica Šimonová

Jana Teššerová

Jana Erdeová

 

Z pohľadu KBK patrili tohoročné MMS medzi úspešnejšie. V súťaži družstiev naši hráči obsadili 2. miesto, pričom aj vo víťaznom družstve bol člen KBK. Majstrom Slovenska sa stal člen nášho klubu Martin Vodička s partnerom Jakubom Jakabšicom. Najlepšie z členov klubu sa v pároch umiestnil Jan Krátky so Zbyňkom Lauerom na 4. mieste. Ostatným členom KBK sa v párovom turnaji veľmi nedarilo. Okrem spomenutých hráčov výsledok nad 50% dosiahli iba tri páry KBK.

Súťaž mala hladký priebeh. Prvý deň bolo v hracej miestnosti pomerne chladno, ale ďalšie dni už bola vykúrená. Naďalej je v sále pomerne slabé osvetlenie a hracie stolíky sú malé. Napriek tomu tento rok nedochádzalo k pootočeniu rozdaní, asi aj vďaka tomu, že pri každom stole bola odkladacia stolička. Mali sme aj niekoľko väčších stolov a na nich sa hralo oveľa pohodlnejšie. Všetky stoly by až také veľké nemohli byť, lebo by sa do hracej sály nezmestili.

Oproti minulému roku výrazne poklesol počet účastníkov, ale to sa dalo čakať, keďže pred rokom boli MMS spojené s Hrami malých bridžových federácií. Družstvá 17 – 30 a páry 49 – 59. Počet účastníkov bol výrazne nižší aj oproti roku 2012, keď družstiev bolo 23 a párov 58.

Nefajčiari určite ocenili, že sa nefajčilo na balkóne, ale vo fajčiarni na prízemí.

Ako hráčovi mi v párovom turnaji vadila absencia spätnej väzby. Po zadaní výsledku do bridžmejtu sa nezobrazil ani len počet percent za rozdanie a už vôbec nie, výsledky z ostatných stolov. BM nahradzujú zápisové lístky a v tých tieto údaje sú, i keď len za jednu sekciu. Ku koncu kola je výsledkov rozdania priveľa, ale to možno vyriešiť tak, že sa zobrazí napr. najviac 8 najlepších výsledkov z pohľadu severu. Inak majú hráči tendenciu zbytočne prezerať všetky zápisy. Ak už dohrali, tak to nevadí, ak majú hrať ešte ďalšie rozdanie, tak sa zbytočne zdržiavajú. V komentári to Dušan vysvetlil, nezobrazovanie percent sa stalo omylom a mne sa podobný omyl stal v minulosti niekoľkokrát tiež. Bohužiaľ po spustení BM servra sa tento omyl nedá zmysluplným spôsobom napraviť. Teoreticky dá, ale náprava by mohla vyvolať mnohé zmätky.

Krokom vpred je, že sa zápasy hrali na osem rozdaní a nie iba na 6, ako to bolo v minulosti. Krokom vzad oproti roku 2013 je, že sa zápasy v každom zápase miešali ručne a nie strojovo, spoločne pre všetky zápasy. Mali sme však problém namiešať rozdania aspoň pre súťaž párov. Pre súťaž družstiev by sme museli namiešať 2x štyri sady rozdaní po 32 plus 4 sady rozdaní po 8. Pre úvodný deň by sme museli mať v rezerve ešte aspoň jednu sadu rozdaní. Na každé 4 družstvá treba pri 8 rozdaniach jednu sadu rozdaní navyše. Niekto by túto prácu musel vykonať najneskôr vo štvrtok na piatok a potom miešať a miešať každý večer. Aby sme to vedeli zvládať, musíme mať aspoň 10 sád rozdaní. Šesť pre družstvá, tri pre párak a jedna v rezerve.

Od niektorých hráčov som zaregistroval pripomienky ku hraciemu systému vo švajčiari družstiev a k bonifikácii. Osobitný článok je tu. Bonifikácii je venovaný starší článok.