Anulované turnaje 2019

Anulovaný turnaj sa odohral, no jeho výsledky nebudú dostupné, nebudú započítané do klubových štatistík a za tieto turnaje sa neodvádzajú majstrovské body (jednoducho povedané, turnaj sa nekonal). Výsledky turnaja sa rušia v špeciálnych prípadoch (keď sú v rozpore s klasifikačným poriadkom) alebo pri nedodaní ku koncu mesiaca, kedy sa uzatvára klasifikácia & nahrávajú sa majstrovské body.

 

V roku 2019 boli tieto turnaje anulované:

8. februára 2019 (anulovaný ku 28/02/2019): nedodané výsledky

15. februára 2019 (anulovaný ku 28/02/2019): nedodané výsledky

19. marca 2019 (anulované ku 29/03/2019): nedodané výsledky

22. marca 2019 (anulované ku 29/03/2019): nedodané výsledky

Written by