Spomienka na Martina Klimčíka

1941 – 2013

Stretli sme sa prvý krát začiatkom 90 rokov vo Viedni pri návšteve otvorenia nového úseku Viedenského metra. Zvláštne miesto stretnutia, veď obaja roky-rokúce bývame v Košiciach. Z počutia sme vedeli o sebe, profesne sme si boli blízko, firmy, v ktorých sme pôsobili boli v častom kontakte, ale osobne sme sa spoznali až po roku 2002. Mali sme obaja už cez 60, kedy kontakty sa už viac udržujú ako vznikajú. Bridž nás dal dohromady. Na začiatku formovania nového Košického bridžového klubu v r. 2004 mi radami veľmi pomohol. Posledné desaťročie sme sa pravidelne dvakrát v týždni stretávali na …

Read More