Ján Pankovič

Metódy slemovej dražby

Časť II. Cuebidy

Čo je to cuebid?

Cuebid (kjúbid) je dražba farby za iným účelom, než ukázať vo farbe dĺžku. Spravidla tým ukazujeme kontrolu prvého alebo druhého kola farby.

Na čoho používame?

Ak dražíme 3 BT, potrebujeme okrem získania deviatich zdvihov aj zabrániť protivníkom, aby si stiahli svoju dlhú farbu. Preto potrebujeme zádrže. Ak chceme uhrať slem, potrebujeme nielen uhrať svojich dvanásť zdvihov, ale aj zabrániť súperom, aby si vzali najprv svoje dva.
Preto potrebujeme
kontroly.

Čo považujeme za kontroly?

Pokiaľ máme dobrú tromfovú zhodu, potom kontrolou prvého kola je Eso alebo chýbajúca farba – šiken. Kontrolou druhého kola je Kráľ alebo singel. Kontrolou tretieho kola farby je Dáma alebo dvojlist. Pravda, toto potrebujeme v bočnej farbe skôr výnimočne.

Pokiaľ skúšame hrať slem BT, potom sú kontrolami len Esá a Králi.

Kedy cuebidy používame?

Predstavme si, že sme našli dobrú tromfovú zhodu a už sme použili hlášku, ktorá forsuje do hry. Skok na hru vyjadruje slabosť a pokiaľ hru nedražíme, ukazujeme tým rezervu. Pokiaľ je aspoň v jednom liste
rezerva, máme možnosť urobiť prieskum toho, či sa naše listy dobre
dopĺňajú, ale aj odhaliť škodlivé duplicity hodnôt
ešte pod úrovňou hry. Práve v tom je veľmi príťažlivý systém Precision,
že sa jeho pomocou výborne dražia slemy, pokiaľ má jedna strana
17
– 19 FB
oproti 11
– 13 FB
.

Čo forsuje do hry?

Za starých dobrých čias Ely Culbertsona to bol každý skok v dražbe. Doba sa zmenila, niektoré metódy sa zjemnili, takže už nie každý skok
v dražbe je GF, ale
nová farba skokom by ešte stále mala forsovať do hry. Ďalej do hry forsuje reverz, alebo štvrtá farba. Modernisti tvrdia, že aj dražba two ower one (teda odpoveď na druhom stupni po otvorení) forsuje do hry. Oznámenie lacnej zhody na 4. stupni, teda nad úrovňou 3BT tiež forsuje do hry. Po otvorení drahou farbou je to napríklad Jacobyho 2BT*.

Ak sme už sforsovaní do hry a našli sme aj
tromfovú zhodu, potom

dražba každej bočnej farby ukazuje kontrolu
a je invitom do slemu.

Za starých dobrých čias, ešte v minulom tisícročí, sa používali najprv cuebidy I. kola a potom cuebidy II. kola. Kontroly sa hlásili postupne,
spravidla sa na 4° hlásili Esá a šikeny a potom na 5° Králi a single. Preskočenie farby značilo chýbajúcu kontrolu a návrat na farbu tromfov ukazoval, že už nemáme v príslušnom kole čo dražiť. To však mohlo občas vyniesť dražbu príliš vysoko.
Dnes sa používajú
združené cuebidy. Vychádzajú z predpokladu, že partner, ktorý s nami spolupracuje, dokáže z toho, čo má sám v ruke rozpoznať, čo mu vlastne hlásime. Samozrejme, musí občas použiť tú časť medzi ušami.

Pozrime si nejaké konkrétne príklady použitia cuebidov.

Dražbu (pokiaľ sa pri stole udiala inak) som preložil do SAYC, otvára N.

Rozdanie 1.

N: 1* aspoň
3-list

S: KDJxx
ADJxx
xx
A

Nuž áno, vo vzduchu cítiť omamnú vôňu slemu. Lenže ak sa opýtame 4BT*, partnerova odpoveď 5, ktorá ukáže dve Esá z piatich, nám veľa nepomôže. Ak má a K, ešte stále môžeme odovzdať dva zdvihy v srdciach. A tých 6♦ budeme musieť hrať aj tak, navyše môže prísť po 5♥ výnosová kontra. Múdrejšie bude dražiť 4. To nie je invit do 5, prekročili sme úroveň 3BT, je to jasný slemový pokus. Preto 4

N: Teraz Sever,
pokiaľ má v srdciach
A, K, singla alebo šiken, ohlási 4. Pokiaľ nemá, ohlási najbližšiu kontrolu: piky alebo trefy. Vieme, že vydávame dva zdvihy v srdciach a končíme v 5. Vyskúšali sme slemové možnosti a pritom sme stále zostali v bezpečnej zóne. Ale dajme tomu, že príde odpoveď

4*

S: Teraz sa
môžeme opýtať na Esá. Pokiaľ partner povie, že nemá Eso
5*, alebo ukáže iba jedno, končíme v 5. Ak má dve, dražíme 6. Ale čo, ak má partner 3 Esá? Nezostaneme trčať po 5* v 5?
Ale veď partner tiež nie je mechom udretý, napadne ho, že lovíme slem a nevieme, či má 0 alebo 3, takže nás opraví. Navyše, pokiaľ má rezervu, tak sa s toľkými Esami možno opýta sám. Zistí, že nechýba žiadna z kľúčových karát a možno tam kopne aj sedmičku…

Rozdanie 2.

N: x
xxxx
KDxxx
ADJ

S týmto listom otvoríte

1
a partner pokračuje

S: 2BT*čo je Jacoby, teda GF s fitom. Preto po chvíli váhania dražíte

N: 3*čím ukážete krátkosť.

S: 3* cuebid

N: 3* cuebid

S: 4* cuebid; partner má Kráľa

N: Môže partner
nemať A? Vieme, že má a pravdepodobne aj ANiečo ešte má – a nie je to v trefoch. Nóó, mohol by mať káro mariáš… radšej sa opýtajme

4BT*Partner draží

S: 5* dve Esá bez Dámy, preto dorazíte

N: 6a partner vykladá

S: Dxxx
AD
A9xx
Kxx

Ak sedí káro impas, slem je doma. To, že v danom rozdaní slem nesedel, ešte neznačí, že nebol dražený racionálne. A že môžete namiesto 3* dražiť aj 4, pretože máte minimum otvorenia, je vecou pojatia dražobného systému. Svojim spôsobom totiž máte v liste rezervu v rozlohových bodoch, takže…

Ak v I. hre dražíte zisk

4a uhráte
+2 píšete +480

6a uhráte
= píšete +980 +500

6
a uhráte
– 1
píšete
– 50 – 500

(150
za triky +
50
za pád +
300
prémia za hru)

… a preto, ak dostanem nabudúce rovnaký list, tak ten slem budem dražiť znova a impas bude teraz sedieť. Z matematického hľadiska je totiž takto dražiť dlhodobo výhodné.

Rozdanie 3.

N: 1

S: 2
ADJX84
DX76
A7

Silu na hru máme, fit tiež, preto použijeme forsujúce

2BT*

N: 3BT*Ukazujú
pravidelný list bez singla
15 – 17
FB
, 5332
alebo
5422

S: Takže je celkom dobre možné, že sme v slemovej zóne. Preto dáme

4* cuebid

N: 4* Singla
mať nemôže, takže má
K.
Potom ale kára ťahajú. Preto

S: 4BT*Blackwood

N: 5* Ukazuje
0 alebo 3 Esá

S: 5* Nuž
áno, partner môže mať aj
KDJ
K
J
KDJ

N: 6* Naozaj
mám tri Esá

S: 7Nechýba ani jedna z kľúčových figúr. Takže to máme: 6 kárových, 5 tromfových, dve čierne Esá, aspoň 1 tref snapnem na stole… asi tak 15 zdvihov zhora. Tak prečo nedražiť veľký slem?? Vari len preto, lebo nemáme 37FB?

N: Drží v ruke tento list:

A6
K73
AK843
K52,
takže záväzok je vykladaný…

Rozdanie 4.

N: 72
AKD
AK752
D53 Takže
otvárame

1

S: DJX5
J6
DJX9
AKJ Dáme
GF s fitom

2BT*po
čom prídu

N: 3* čím
Sever ukázal
18+
a pravidelnú rozlohu.

S: Lenže ak má Juh rozum, neuspokojí sa s jednoduchým 18 + 15 = 33 … „a treba dražiť slem!“ , radšej draží

3* ako cuebid

N: 4* je tiež cuebid

S: 4!!Pretože ak nedržím trefy ani ja, ani partner, tak potom držia AK
naši protivníci a ten slem tam jednoducho nie je!

Takže pomocou cuebidov dokážeme nielen vydražiť šancovné slemy na menej bodov, ale aj vyhnúť sa dražbe takých slemov, ktoré vyzerajú nádejne, ale nie sú tam, pretože nám chýbajú patričné kontroly.

Rozdanie 5.

N: 1BT

S: Kxx
AKxxxx
x
Kxx

Na kárový slem toho od partnera už veľa nepotrebujeme, okrem dvoch Es, (najradšej čiernych) ešte jednu čiernu Dámu, najradšej vo 4-liste, nejaký ten impas… ale ako sa tam
dostať?

2* Stayman

N: 2?
čokoľvek

S: 3Partner,
mňa momentálne nezaujímajú drahé 4-listy.

Nechceš hrať kárový slem?

N: 3BT*Nie, nechcem. Nemám ani len Dxx v tvojej farbe.

N: 3*,
3
*…
Jasné. Chcem. Môj najbližší cuebid je…

S: … takže ak Sever nemá zbytočné hodnoty v srdciach, potom ich musí mať tam, kde ich potrebujem – a pokiaľ má dve Esá…

Keď sme už zabŕdli do slemov po 1BT, treba povedať trochu viac. Sekvencia
1BT – 4BT (alebo
2BT – 4BT)
nie je Blackwood!
Je to jednoducho „iba“ invit do slemu, ktorý dávate, pokiaľ máte presne
17FB. Máte napríklad KDx
AXxx
KJx
Axx
a partner má… s 15FB
pasovať. S maximom a lacným 5-listom dražiť svoju farbu na 
,
s rozlohou
4432 má dražiť nižšiu farbu na 5° a s rozlohou 4333
16FB dražiť 6BT. Pokiaľ partner otvoril 1BT a jediné, čo vás zaujíma, je počet Es v jeho liste, používajte ako otázku Gerberovu
konvenciu 4
*.

/pokračovanie nabudúce/