Databáza SBZ slúži na evidenciu:

  • majstrovských bodov a z nich odvodených výkonostných tried
  • výsledkov slovenských turnajov a turnajov, ktorých sa zúčastnili slovenskí hráči a získali na nich majstrovské body
  • členského

Autorom databázy je Eduard Velecký.

Po vstupe do databázy sa na úvodnej stránke zobrazí 15 najnovšie zaevidovaných turnajov a 15 najnovších zmien výkonnostných tried.

Pravidlá prideľovania majtrovských bodov (Klasifikačný poriadok) sa schovávajú pod Rôzne/Kasifikačný poriadok/KP od 1.1.2012.

Keď sa myšou postavíme na jednotlivé položky hlavného menu, zobrazí sa rozbaľovacie menu.

Pod jednotlivými položkami hlavného menu sa nachádza

  • Domov: Zoznam správ.
  • Hráči: Zoznam hráčov; Vyhľadaj hráča; Evidencia členského; Výpis zmien VT; Štatistické údaje; Nezabudneme
  • Výsledky: Oficiálne výsledky; Neoficiálne výsledky; Vyhľadaj výsedok; Nepridelené MB
  • Rebríček: Podľa VT; Podľa kovových bodov; Podľa prepočtu bodov; BBO; Repre rebríček; Antirepre rebríček
  • Rôzne: Tabuľka MB; Propozície súťaží; Klasifikačný poriadok; Klasifikačná komisia; Administrátori; PID zoznamy hráčov
  • Hráčske databázy: Nová databáza; Moje databázy; Naše databázy; Identifikácia používateľa

Keď sa klikne na samotnú položku v hlavnom menu, zobrazí sa vysvetlenie jednotlivých podpoložiek nachádzajúcich sa pod ňou s výnimkou položky Rebríček, kde sa zobrazí ďalších viac než 20 rozličných rebríčkov hráčov SBZ podľa rôznych kritérií.

Do databázy môžu nové záznamy vkladať administrátori jednotlivých klubov, popri administrátoroch klubov sú v súčasnosti dvaja hlavní administrátori, ktorí do databázy vkladajú celoslovesnké a zahraničné turnaje.

Ak sa zúčastnite turnaja na Slovensku, vaše MB by administrátori mali zaevidovať automaticky. Ak sa však zúčastnite turnaja v zahraničí, tak administrátori nemajú žiadne protriedky, ako odsledovať všetky turnaje sveta, preto svoj výsledok respektíve odkaz na výsledkovú litinu zverejnenú na internete musíte oznámiť niektorému z hlavných administrátorov, poprípade svojemu klubovému.

P.S. Repre rebríček je rebríček podľa počtu MB získaných na reprezentačných podujatiach. Antirepre rebríček je asi nešťastne nazvaný, je to rebríček podľa zlatých majstrovských bodov, bez zlatých reprezentačných bodov.